יחזקאל פרק לז

גאולת ישראל שלב אחר שלב

פרקים לו-לז | נבואה פלאית של יחזקאל, הפורסת את גאולת ישראל שלב אחר שלב - מפריחת הארץ, ועד בניין חרבותיה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

גאולת ישראל למען שם ד'

פרק לו פס' כב - פרק לז פס' י | כאשר עם ישראל חוזר לארצו ולמעמדו ותפקידו האמתי - זהו קידוש ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

59:54 דק'

חזון העצמות היבשות

פרק לז פס' יא - סוף | מיהן העצמות היבשות? הנביא מתאר את סדר תהליך הגאולה על פי דבר ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

חזון העצמות היבשות

פרק לז | מי הם האנשים ההרוגים שהיו בבקעה? האם תחיית העצמות באה ללמד על תחיית המתים או על קיבוץ הגלויות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

34:18 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים לו-לז

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

הרכבת חלקי ישראל

הפטרת ויגש |יחזקאל לז | איזה שבט יהיה בראש? עם ישראל מורכב משבטים וכל שבט מתיחד במעלות מסוימות. כמו שעם...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

האיחוד הניסי של יהודה ואפרים

הפטרת ויגש |יחזקאל לז | הפירוד והאחדות הגמרא במסכת בבא בתרא (יד) אומרת שספר יחזקאל - תחילתו חורבן וסופו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עיון חדש בחזון העצמות היבשות

הרב דרור אריה כ - 70 דק'
שיעור

חזון העצמות היבשות

יחזקאל פרק לז |
הרב יואב אוריאל
שיעור

גאולת ישראל שלב אחר שלב

פרקים לו-לז | נבואה פלאית של יחזקאל, הפורסת את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

גאולת ישראל למען שם ד'

פרק לו פס' כב - פרק לז פס' י | כאשר עם ישראל חוזר...
הרב יצחק בן שחר 59:54 דק'
שיעור

חזון העצמות היבשות

פרק לז פס' יא - סוף | מיהן העצמות היבשות? הנביא...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

חזון העצמות היבשות

פרק לז | מי הם האנשים ההרוגים שהיו בבקעה? האם...
הרב אחיקם גץ 34:18 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים לו-לז

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק לז

מערכת בני ציון
שיעור

הרכבת חלקי ישראל

הפטרת ויגש |יחזקאל לז | איזה שבט יהיה בראש? עם...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

האיחוד הניסי של יהודה ואפרים

הפטרת ויגש |יחזקאל לז | הפירוד והאחדות הגמרא...
הרב יואב אוריאל