יחזקאל פרק לו

גאולת ישראל שלב אחר שלב

פרקים לו-לז | נבואה פלאית של יחזקאל, הפורסת את גאולת ישראל שלב אחר שלב - מפריחת הארץ, ועד בניין חרבותיה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

חורבן הר שעיר וגאולת הרי ישראל

פרק לה - לו פס' טו | למה הנביא מדבר אל הרי ישראל ולא על הרי ישראל? מה המשמעות הרוחנית של פריחת הארץ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

50:07 דק'

טומאת ישראל כטומאת הנידה

פרק לו פס' טז - כא | למה הנביא מדמה את טומאת עם ישראל לטומאת הנידה ולא לטומאת מת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

8:22 דק'

גאולת ישראל למען שם ד'

פרק לו פס' כב - פרק לז פס' י | כאשר עם ישראל חוזר לארצו ולמעמדו ותפקידו האמתי - זהו קידוש ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

59:54 דק'

קיבוץ הגלויות

פרק לו | דווקא המציאות של בני ישראל בגלות מבררת את עומק הקשר בינם לבין הקב"ה. ולכן, קיבוץ הגלויות יהיה למען...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

35:01 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים לו-לז

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

טהרת ישראל בארץ ישראל

הפטרת פרה | יחזקאל לו | פריחת הארץ תחילה בפרק לו של ספר יחזקאל מותווה קו ברור לסדר הגאולה העתידה: פריחת הארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

טהרה מן השמים

הפטרת פרה | יחזקאל לו | טהרת פרה אדומה השבת קוראים אנו את פרשת פרה אדומה. במצווה זו מופיעה טהרה עליונה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נבואת הגאולה הגדולה של יחזקאל

יחזקאל פרק לו |
הרב יואב אוריאל
שיעור

גאולת ישראל שלב אחר שלב

פרקים לו-לז | נבואה פלאית של יחזקאל, הפורסת את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חורבן הר שעיר וגאולת הרי ישראל

פרק לה - לו פס' טו | למה הנביא מדבר אל הרי ישראל...
הרב יצחק בן שחר 50:07 דק'
שיעור

טומאת ישראל כטומאת הנידה

פרק לו פס' טז - כא | למה הנביא מדמה את טומאת עם...
הרב יצחק בן שחר 8:22 דק'
שיעור

גאולת ישראל למען שם ד'

פרק לו פס' כב - פרק לז פס' י | כאשר עם ישראל חוזר...
הרב יצחק בן שחר 59:54 דק'
שיעור

קיבוץ הגלויות

פרק לו | דווקא המציאות של בני ישראל בגלות מבררת את...
הרב אחיקם גץ 35:01 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים לו-לז

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק לו

מערכת בני ציון
שיעור

טהרת ישראל בארץ ישראל

הפטרת פרה | יחזקאל לו | פריחת הארץ תחילה בפרק לו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

טהרה מן השמים

הפטרת פרה | יחזקאל לו | טהרת פרה אדומה השבת...
הרב יואב אוריאל