יחזקאל פרק לד

יחזקאל- נביא או משורר?!

פרקים לג-לה | בני העם מתאספים כולם לשמוע את יחזקאל הנביא. ועם זאת, הם מתיחסים לנבואתו כאל שיר וזמר בלבד, שאין...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

תוכחה לרועי העם, ולעומתם - הנהגת העם בזמן הגאולה

פרק לד | מלכות דוד בזמן הגאולה נמשלת לרועה צאן מסור ונאמן. מסירותו המיוחדת תנבע משליחותו האלוקית.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

50:34 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים לד-לה

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

יחזקאל- נביא או משורר?!

פרקים לג-לה | בני העם מתאספים כולם לשמוע את יחזקאל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תוכחה לרועי העם, ולעומתם - הנהגת העם בזמן הגאולה

פרק לד | מלכות דוד בזמן הגאולה נמשלת לרועה צאן...
הרב יצחק בן שחר 50:34 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים לד-לה

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק לד

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק ל"ד

הרב לוי סודרי כ-7 דק'