יחזקאל פרק לג

יחזקאל- נביא או משורר?!

פרקים לג-לה | בני העם מתאספים כולם לשמוע את יחזקאל הנביא. ועם זאת, הם מתיחסים לנבואתו כאל שיר וזמר בלבד, שאין...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

תפקיד הנביא בישראל

פרק לג פס' א - כ | לפני החורבן תפקיד הנביא היה להזהיר את העם ולעוררם לתשובה. לאחר החורבן, תפקידו מוגדר מחדש.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

28:37 דק'

"אחד היה אברהם"

פרק לג פס' כג- סוף | מהי טענת ישראל מיחידותו של אברהם, ומהי תשובת הנביא?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

54:26 דק'

תפקיד הנביא נמשל לצופה המזהיר את יושבי העיר

פרק לג | מתי מתנבא הנביא נבואה זו? האם תפקידו היה להזהיר את יושבי ירושלים או את יושבי הגולה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

42:16 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים לב-לג

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פתיחת הפה של יחזקאל

יחזקאל פרק לג |
הרב יואב אוריאל
שיעור

יחזקאל- נביא או משורר?!

פרקים לג-לה | בני העם מתאספים כולם לשמוע את יחזקאל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תפקיד הנביא בישראל

פרק לג פס' א - כ | לפני החורבן תפקיד הנביא היה...
הרב יצחק בן שחר 28:37 דק'
שיעור

"אחד היה אברהם"

פרק לג פס' כג- סוף | מהי טענת ישראל מיחידותו של...
הרב יצחק בן שחר 54:26 דק'
שיעור

תפקיד הנביא נמשל לצופה המזהיר את יושבי העיר

פרק לג | מתי מתנבא הנביא נבואה זו? האם תפקידו היה...
הרב אחיקם גץ 42:16 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים לב-לג

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק לג

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק ל"ג

הרב לוי סודרי כ-8 דק'