יחזקאל פרק לב

הכח החומרי- המצרים

פרקים כט-לב | חורבן מצרים הבוטחת ביאור. המצרים מהווים כוח קבוע המושך את ישראל לבטוח בחומריות כמותם.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

יחזקאל בבקיאות פרקים לב-לג

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פרקי הגויים ביחזקאל - מבט כללי

יחזקאל פרקים כה-לב |
הרב יואב אוריאל
שיעור

הכח החומרי- המצרים

פרקים כט-לב | חורבן מצרים הבוטחת ביאור. המצרים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים לב-לג

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק לב

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק ל"ב

הרב לוי סודרי כ-7 דק'