יחזקאל פרק כט

הכח החומרי- המצרים

פרקים כט-לב | חורבן מצרים הבוטחת ביאור. המצרים מהווים כוח קבוע המושך את ישראל לבטוח בחומריות כמותם.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

נבואות פורענות על מצרים

פרק כט - ל | למרות שנבוכדנצר היה רשע וכל כיבושיו היו כדי לפאר את שמו, כיון שעשה שליחות אלוקית, יקבל על כך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

53:05 דק'

נבואת פורענות על פרעה ועל מצרים

פרק כט | יחזקאל ממשיל את פרעה לתנין אשר ברוב גאוותו אומר שהוא ברא את עצמו. לכן, גם לאחר שיחזרו למקומם, הם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

29:45 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים כח-כט

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

מצרים = סכנה רוחנית

הפטרת וארא | יחזקאל כח-כט | חורבנות האומות ביחזקאל חטיבת פרקים מרכזית בתוך נבואות יחזקאל עוסקת בנבואות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פרקי הגויים ביחזקאל - מבט כללי

יחזקאל פרקים כה-לב |
הרב יואב אוריאל
שיעור

הכח החומרי- המצרים

פרקים כט-לב | חורבן מצרים הבוטחת ביאור. המצרים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נבואות פורענות על מצרים

פרק כט - ל | למרות שנבוכדנצר היה רשע וכל כיבושיו...
הרב יצחק בן שחר 53:05 דק'
שיעור

נבואת פורענות על פרעה ועל מצרים

פרק כט | יחזקאל ממשיל את פרעה לתנין אשר ברוב...
הרב אחיקם גץ 29:45 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים כח-כט

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק כט

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק כ"ט

הרב לוי סודרי כ-6 דק'
שיעור

מצרים = סכנה רוחנית

הפטרת וארא | יחזקאל כח-כט | חורבנות האומות...
הרב יואב אוריאל
קשר חי