יחזקאל פרק כח

ניסיון ליצור אלטרנטיבה ירושלים

פרקים כה-כח | הנביא מתנבא על חורבן צור. צור מנסה להיות אלטרנטיבה למרכזיות ירושלים בעולם, אך תקוותה תתבדה והיא...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

נבואה על מלך צור ועל צידון

פרק כח | מה ההבדל בין נגיד צור למלך צור? למה הנביא מאריך כל כך בפורענותה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

43:29 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים כח-כט

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

מכות מצרים עוד לא תמו

הפטרת וארא | יחזקאל כח | גודל הגאולה האחרונה יציאת מצרים היא הגאולה הראשונה של עם ישראל. אחריה, הגאולה מגלות...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

מצרים = סכנה רוחנית

הפטרת וארא | יחזקאל כח-כט | חורבנות האומות ביחזקאל חטיבת פרקים מרכזית בתוך נבואות יחזקאל עוסקת בנבואות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פרקי הגויים ביחזקאל - מבט כללי

יחזקאל פרקים כה-לב |
הרב יואב אוריאל
שיעור

ניסיון ליצור אלטרנטיבה ירושלים

פרקים כה-כח | הנביא מתנבא על חורבן צור. צור מנסה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נבואה על מלך צור ועל צידון

פרק כח | מה ההבדל בין נגיד צור למלך צור? למה הנביא...
הרב אחיקם גץ 43:29 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים כח-כט

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק כח

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל' פרק כ"ח

הרב לוי סודרי כ-6 דק'
שיעור

מכות מצרים עוד לא תמו

הפטרת וארא | יחזקאל כח | גודל הגאולה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

מצרים = סכנה רוחנית

הפטרת וארא | יחזקאל כח-כט | חורבנות האומות...
הרב יואב אוריאל