יחזקאל פרק כז

ניסיון ליצור אלטרנטיבה ירושלים

פרקים כה-כח | הנביא מתנבא על חורבן צור. צור מנסה להיות אלטרנטיבה למרכזיות ירושלים בעולם, אך תקוותה תתבדה והיא...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

יחזקאל בבקיאות פרקים כו-כז

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פרקי הגויים ביחזקאל - מבט כללי

יחזקאל פרקים כה-לב |
הרב יואב אוריאל
שיעור

ניסיון ליצור אלטרנטיבה ירושלים

פרקים כה-כח | הנביא מתנבא על חורבן צור. צור מנסה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים כו-כז

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק כז

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק כ"ז

הרב לוי סודרי כ-7 דק'