יחזקאל פרק כה

ניסיון ליצור אלטרנטיבה ירושלים

פרקים כה-כח | הנביא מתנבא על חורבן צור. צור מנסה להיות אלטרנטיבה למרכזיות ירושלים בעולם, אך תקוותה תתבדה והיא...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

נבואת פורענות על האומות השכנות

פרק כה -כט | בית המקדש הוא לבם של ישראל, וישראל לב באברים כלפי אומות העולם. לכן, חורבן בית המקדש גורר זעזוע...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

55:49 דק'

נבואות פורענות על עמי האזור

פרק כה | הנביא אומר שמואב ושעיר חטאו באותו חטא. למה אם כן, העונש של שעיר הרבה יותר חמור?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

25:48 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים כד-כה

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פרקי הגויים ביחזקאל - מבט כללי

יחזקאל פרקים כה-לב |
הרב יואב אוריאל
שיעור

ניסיון ליצור אלטרנטיבה ירושלים

פרקים כה-כח | הנביא מתנבא על חורבן צור. צור מנסה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נבואת פורענות על האומות השכנות

פרק כה -כט | בית המקדש הוא לבם של ישראל, וישראל לב...
הרב יצחק בן שחר 55:49 דק'
שיעור

נבואות פורענות על עמי האזור

פרק כה | הנביא אומר שמואב ושעיר חטאו באותו חטא....
הרב אחיקם גץ 25:48 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים כד-כה

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק כה

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק כ"ה

הרב לוי סודרי כ-4 דק'