יחזקאל פרק כב

יחזקאל כדוגמא לעם ישראל

פרקים כב-כד | יחזקאל הופך להיות דוגמה חיה וכואבת לעם ישראל - אשתו מתה כדוגמה ומשל לחורבן המקדש.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

נבוכדנצר מהסס לעלות על ירושלים

פרק כא פס' כג - סוף פרק כב | מהו המסר לדורות בכך שיחזקאל נצטווה להכין פרשת דרכים עבור נבוכדנצר?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

51:34 דק'

פרוט עוונות ירושלים הגורמים לחורבנה

פרק כב פס' א - כב | יחזקאל מדגיש שחורבן ירושלים נגרם בעיקר בגלל עברות שבין אדם לחברו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

46:20 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים כא-כב

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

יחזקאל כדוגמא לעם ישראל

פרקים כב-כד | יחזקאל הופך להיות דוגמה חיה וכואבת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נבוכדנצר מהסס לעלות על ירושלים

פרק כא פס' כג - סוף פרק כב | מהו המסר לדורות בכך...
הרב יצחק בן שחר 51:34 דק'
שיעור

פרוט עוונות ירושלים הגורמים לחורבנה

פרק כב פס' א - כב | יחזקאל מדגיש שחורבן ירושלים...
הרב אחיקם גץ 46:20 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים כא-כב

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק כב

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק כ"ב

הרב לוי סודרי כ-7 דק'