יחזקאל פרק כא

תוכחות קשות לישראל

יחזקאל פרקים כ-כא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על יחזקאל - בית המדרש לתנ"ך

עם ישראל בכל מצב עבדי ה'

פרקים יט-כא | עם ישראל חושב שכאשר הקב"ה מגלה את ישראל, הם כעבד שרבו שחרר אותו. הקב"ה מודיע כי בכל מצב ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

נבוכדנצר מהסס לעלות על ירושלים

פרק כא פס' כג - סוף פרק כב | מהו המסר לדורות בכך שיחזקאל נצטווה להכין פרשת דרכים עבור נבוכדנצר?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

51:34 דק'

נבואה על שרפת המקדש

פרק כא | למה ד' אומר שהוא יכרית גם את הצדיקים? למה מיתת הצדיקים גורמת לפורענות בגויים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

40:43 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים כא-כב

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

"ואתה חלל רשע נשיא ישראל"

פרק כא | א. צדקיהו בפרקנו: רשע נאמר בפרקנו (כא, ל): "ואתה חלל רשע נשיא ישראל, אשר בא יומו בעת עון קץ",...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יחזקאל

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תוכחות קשות לישראל

יחזקאל פרקים כ-כא |
הרב יואב אוריאל
שיעור

עם ישראל בכל מצב עבדי ה'

פרקים יט-כא | עם ישראל חושב שכאשר הקב"ה מגלה את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נבוכדנצר מהסס לעלות על ירושלים

פרק כא פס' כג - סוף פרק כב | מהו המסר לדורות בכך...
הרב יצחק בן שחר 51:34 דק'
שיעור

נבואה על שרפת המקדש

פרק כא | למה ד' אומר שהוא יכרית גם את הצדיקים? למה...
הרב אחיקם גץ 40:43 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים כא-כב

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

"ואתה חלל רשע נשיא ישראל"

פרק כא | א. צדקיהו בפרקנו: רשע נאמר בפרקנו (כא,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק כא

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק כ"א

הרב לוי סודרי כ-8 דק'