יחזקאל פרק כ

תוכחות קשות לישראל

יחזקאל פרקים כ-כא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על יחזקאל - בית המדרש לתנ"ך

עם ישראל בכל מצב עבדי ה'

פרקים יט-כא | עם ישראל חושב שכאשר הקב"ה מגלה את ישראל, הם כעבד שרבו שחרר אותו. הקב"ה מודיע כי בכל מצב ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

הבחירה האלוקית בישראל שהתגלתה ביציאת מצרים

פרק כ פס' א - י | מי הם זקני ישראל הבאים לנביא לדרוש את ד'? אם אלו חנניה מישאל ועזריה - למה ד' לא עונה להם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:23 דק'

תהליך התשובה הנצחי של עם ישראל

פרק כ פס' ה - יז | למה חטאי בני ישראל במצריים היו מכוסים עד עכשיו, ולמה דווקא הנביא יחזקאל מגלה אותם? ואם כן,...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

השפעת חטאי דור המדבר על הדורות הבאים

פרק כ פס' יח - לג |מה הייתה מסקנת זקני ישראל מהחורבן והגלות? מהי תשובת ד' בפי הנביא יחזקאל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

55:08 דק'

תוקף הברית בין הקב"ה וישראל

פרק כ פס' כז - מ | בני ישראל טוענים שאחרי ש-ד' הגלה אותם, הם אינם מחויבים לו יותר. הקב"ה מברר להם את משמעות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:11 דק'

קידוש ד' שיהיה בקיבוץ הגלויות

פרק כ פס' לה - סוף | הנביא מבאר שלאחר התיקון של הגלות, כאשר יתקיים קיבוץ הגלויות, עם ישראל יהיה בלי בעיות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:22 דק'

חטאי ישראל במצרים ובמדבר

פרק כ פס' א - כו | זקני ישראל באים אל יחזקאל לדרוש את ד'. מה שאלתם? ומדוע ד' מספר להם על דור יוצאי מצרים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

34:45 דק'

תוקף הברית בין ד' וישראל

פרק כ פס' לב - סוף | הקשר בין הקב"ה לעם ישראל בכללו הוא נצחי. אבל, בזמן קיבוץ הגלויות המורדים והפושעים לא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

29:58 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים יט-כ

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

שקולה שבת כנגד כל המצוות

פרק כ | הקדמה בפרק זה כתובה תוכחה חריפה של יחזקאל הנביא לעם ישראל, ובה הוא סוקר את תולדות עם ישראל וחטאיהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יחזקאל

שמואל א' פרק כ'

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל - מוקלט | נוסח אשכנזי

כ-12 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תוכחות קשות לישראל

יחזקאל פרקים כ-כא |
הרב יואב אוריאל
שיעור

עם ישראל בכל מצב עבדי ה'

פרקים יט-כא | עם ישראל חושב שכאשר הקב"ה מגלה את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הבחירה האלוקית בישראל שהתגלתה ביציאת מצרים

פרק כ פס' א - י | מי הם זקני ישראל הבאים לנביא...
הרב יצחק בן שחר 52:23 דק'
שיעור

תהליך התשובה הנצחי של עם ישראל

פרק כ פס' ה - יז | למה חטאי בני ישראל במצריים היו...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

השפעת חטאי דור המדבר על הדורות הבאים

פרק כ פס' יח - לג |מה הייתה מסקנת זקני ישראל...
הרב יצחק בן שחר 55:08 דק'
שיעור

תוקף הברית בין הקב"ה וישראל

פרק כ פס' כז - מ | בני ישראל טוענים שאחרי ש-ד'...
הרב יצחק בן שחר 52:11 דק'
שיעור

קידוש ד' שיהיה בקיבוץ הגלויות

פרק כ פס' לה - סוף | הנביא מבאר שלאחר התיקון של...
הרב יצחק בן שחר 52:22 דק'
שיעור

חטאי ישראל במצרים ובמדבר

פרק כ פס' א - כו | זקני ישראל באים אל יחזקאל לדרוש...
הרב אחיקם גץ 34:45 דק'
שיעור

תוקף הברית בין ד' וישראל

פרק כ פס' לב - סוף | הקשר בין הקב"ה לעם ישראל...
הרב אחיקם גץ 29:58 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים יט-כ

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק כ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שקולה שבת כנגד כל המצוות

פרק כ | הקדמה בפרק זה כתובה תוכחה חריפה של יחזקאל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק כ

מערכת בני ציון
שיעור

שמואל א' פרק כ'

הרב לוי סודרי כ-12 דק'