יחזקאל פרק יט

עם ישראל בכל מצב עבדי ה'

פרקים יט-כא | עם ישראל חושב שכאשר הקב"ה מגלה את ישראל, הם כעבד שרבו שחרר אותו. הקב"ה מודיע כי בכל מצב ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

חידת הנשר הגדול והגפן הסורחת

פרק יז, פרק יט | הנביא מתאר במשל את מרידת צדקיהו באשור לטובת מצריים, ואת העונש הצפוי לצדקיהו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

63:45 דק'

קינה על מלכות בית דוד

פרק יט | מלכי בית דוד האחרונים, לא רק שהיו רשעים אלא גם לא היו באמת מלכים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

47:08 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים יט-כ

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

הקינה על נשיאי ישראל

פרק יט | הקדמה נאמר בפרקנו : א. "ואתה שא קינה אל נשיאי ישראל: ב. ואמרת: מה אמך לביָא, בין אריות רבצה, בתוך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יחזקאל

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עם ישראל בכל מצב עבדי ה'

פרקים יט-כא | עם ישראל חושב שכאשר הקב"ה מגלה את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חידת הנשר הגדול והגפן הסורחת

פרק יז, פרק יט | הנביא מתאר במשל את מרידת צדקיהו...
הרב יצחק בן שחר 63:45 דק'
שיעור

קינה על מלכות בית דוד

פרק יט | מלכי בית דוד האחרונים, לא רק שהיו רשעים...
הרב אחיקם גץ 47:08 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים יט-כ

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק יט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

הקינה על נשיאי ישראל

פרק יט | הקדמה נאמר בפרקנו : א. "ואתה שא קינה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק יט

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק י"ט

הרב לוי סודרי כ-3 דק'