יחזקאל פרק יד

ההתמודדות עם נביאי השקר

פרקים יב-טו | יחזקאל מתמודד עם נביאי השקר ועם טענת העם כי נבואותיו תתגשמנה רק כעבור זמן רב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

המצב הרוחני המורכב של החוטאים בזמן בית ראשון

פרק יד פס' א - יא | גם עובדי עבודה זרה היו באים אל הנביא לדרוש אלוקים. מהו הטיפול האלוקי במצב המורכב הזה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

55:42 דק'

זכות הצדיקים לא תציל את הרשעים

פרק יד יא - סוף פרק טו | למה את סדום ד' היה מוכן להציל בעבור עשרה צדיקים, ואת ירושלים לא? למה הנביא מזכיר...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

51:44 דק'

האנשים אשר באו לפני יחזקאל

פרק יד | מי הם אנשים אלו? מה הכוונה ש"גילוליהם על לבם"?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

7:25 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים יג-יד

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

נח דניאל ואיוב

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק י"ד: "והיו שלשת האנשים האלה בתוכה: נח, דניאל ואיוב, המה בצדקתם ינצלו נפשם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יחזקאל

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ההתמודדות עם נביאי השקר

פרקים יב-טו | יחזקאל מתמודד עם נביאי השקר ועם טענת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המצב הרוחני המורכב של החוטאים בזמן בית ראשון

פרק יד פס' א - יא | גם עובדי עבודה זרה היו באים אל...
הרב יצחק בן שחר 55:42 דק'
שיעור

זכות הצדיקים לא תציל את הרשעים

פרק יד יא - סוף פרק טו | למה את סדום ד' היה מוכן...
הרב יצחק בן שחר 51:44 דק'
שיעור

האנשים אשר באו לפני יחזקאל

פרק יד | מי הם אנשים אלו? מה הכוונה ש"גילוליהם על...
הרב אחיקם גץ 7:25 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים יג-יד

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק יד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

נח דניאל ואיוב

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק י"ד: "והיו שלשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק יד

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק י"ד

הרב לוי סודרי כ-6 דק'