יחזקאל פרק יג

יחזקאל פונה לבני הגולה

יחזקאל פרקים יב-יג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על יחזקאל - בית המדרש לתנ"ך

ההתמודדות עם נביאי השקר

פרקים יב-טו | יחזקאל מתמודד עם נביאי השקר ועם טענת העם כי נבואותיו תתגשמנה רק כעבור זמן רב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

יחזקאל בבקיאות פרקים יג-יד

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

יחזקאל פונה לבני הגולה

יחזקאל פרקים יב-יג |
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההתמודדות עם נביאי השקר

פרקים יב-טו | יחזקאל מתמודד עם נביאי השקר ועם טענת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים יג-יד

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק יג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק יג

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק י"ג

הרב לוי סודרי כ-6 דק'