יחזקאל פרק יב

יחזקאל פונה לבני הגולה

יחזקאל פרקים יב-יג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על יחזקאל - בית המדרש לתנ"ך

ההתמודדות עם נביאי השקר

פרקים יב-טו | יחזקאל מתמודד עם נביאי השקר ועם טענת העם כי נבואותיו תתגשמנה רק כעבור זמן רב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

הנבואות לבית המרי

פרק יב | יחזקאל מצווה לעשות פעולות ממשיות הממחישות לעם את הגלות המתקרבת.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

49:10 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים יא-יב

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

עיניו של צדקיהו מלך יהודה

פרק יב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי דבר ד' אלי לאמר: ב. בן אדם בתוך בית המרי אתה יֹשב, אשר עינים להם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יחזקאל

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

יחזקאל פונה לבני הגולה

יחזקאל פרקים יב-יג |
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההתמודדות עם נביאי השקר

פרקים יב-טו | יחזקאל מתמודד עם נביאי השקר ועם טענת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנבואות לבית המרי

פרק יב | יחזקאל מצווה לעשות פעולות ממשיות הממחישות...
הרב אחיקם גץ 49:10 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים יא-יב

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק יב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

עיניו של צדקיהו מלך יהודה

פרק יב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי דבר ד' אלי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק יב

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק י"ב

הרב לוי סודרי כ-6 דק'