יחזקאל פרק יא

החזון שנעשה בבל

פרקים ח-יא | חזון מיוחד בו יחזקאל עומד בבבל ורואה את חטאי ישראל הנעשים בירושלים.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

גלות השכינה

פרק י - יא | הנביא מתאר את גלות השכינה מבית המקדש. מדוע, אם כן, נאמר שכבוד ד' יוצא ועומד על הכרובים. הרי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:19 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים יא-יב

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

השינויים במראה המרכבה בירושלים

יחזקאל פרקים י-יא |
הרב יואב אוריאל
שיעור

החזון שנעשה בבל

פרקים ח-יא | חזון מיוחד בו יחזקאל עומד בבבל ורואה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

גלות השכינה

פרק י - יא | הנביא מתאר את גלות השכינה מבית המקדש....
הרב יצחק בן שחר 52:19 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים יא-יב

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק יא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק יא

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק י"א

הרב לוי סודרי כ-6 דק'