יחזקאל פרק טו

ההתמודדות עם נביאי השקר

פרקים יב-טו | יחזקאל מתמודד עם נביאי השקר ועם טענת העם כי נבואותיו תתגשמנה רק כעבור זמן רב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

זכות הצדיקים לא תציל את הרשעים

פרק יד יא - סוף פרק טו | למה את סדום ד' היה מוכן להציל בעבור עשרה צדיקים, ואת ירושלים לא? למה הנביא מזכיר...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

51:44 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים טו-טז

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

מה פירוש המושג "אף כי"?

פרק טו | הקדמה נאמר בפרקנו : א. "ויהי דבר ד' אלי לאמר: ב. בן אדם מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה אשר היה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יחזקאל

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ההתמודדות עם נביאי השקר

פרקים יב-טו | יחזקאל מתמודד עם נביאי השקר ועם טענת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

זכות הצדיקים לא תציל את הרשעים

פרק יד יא - סוף פרק טו | למה את סדום ד' היה מוכן...
הרב יצחק בן שחר 51:44 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים טו-טז

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק טו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מה פירוש המושג "אף כי"?

פרק טו | הקדמה נאמר בפרקנו : א. "ויהי דבר ד' אלי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק טו

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק ט"ו

הרב לוי סודרי כ-2 דק'