יחזקאל פרק ט

החזון שנעשה בבל

פרקים ח-יא | חזון מיוחד בו יחזקאל עומד בבבל ורואה את חטאי ישראל הנעשים בירושלים.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

קריאה למשחיתים להשחית את יושבי ירושלים

פרק ט | "קרבו פקודות העיר" - הנביא אומר שכיון שישראל ממשיכים את חטאי אבותם, הגיע הזמן לפקוד על העיר את חטאי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

46:52 דק'

יחזקאל פרק ט'

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל - מוקלט | נוסח אשכנזי

כ-3 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

השכינה חוזרת לירושלים

יחזקאל פרקים ח-ט |
הרב יואב אוריאל
שיעור

החזון שנעשה בבל

פרקים ח-יא | חזון מיוחד בו יחזקאל עומד בבבל ורואה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קריאה למשחיתים להשחית את יושבי ירושלים

פרק ט | "קרבו פקודות העיר" - הנביא אומר שכיון...
הרב אחיקם גץ 46:52 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק ט

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק ט'

הרב לוי סודרי כ-3 דק'