יחזקאל פרק ח

החזון שנעשה בבל

פרקים ח-יא | חזון מיוחד בו יחזקאל עומד בבבל ורואה את חטאי ישראל הנעשים בירושלים.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

מראה התועבות הגדולות שבירושלים והפורענות

פרק ח - ט | חומרת העברות המתוארות בפרק ח ממחישה את גודל הפלא של תחיית העצמות היבשות שבפרק לז - למרות העברות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

55:43 דק'

יחזקאל רואה בחזון את חטאי ירושלים

פרק ח | מהו "סמל הקנאה המקנה" שהנביא רואה בשער העזרה של בית המקדש?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

42:51 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים ז-ח

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

יחזקאל פרק ח'

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל - מוקלט | נוסח אשכנזי

כ-5 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

השכינה חוזרת לירושלים

יחזקאל פרקים ח-ט |
הרב יואב אוריאל
שיעור

החזון שנעשה בבל

פרקים ח-יא | חזון מיוחד בו יחזקאל עומד בבבל ורואה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מראה התועבות הגדולות שבירושלים והפורענות

פרק ח - ט | חומרת העברות המתוארות בפרק ח ממחישה את...
הרב יצחק בן שחר 55:43 דק'
שיעור

יחזקאל רואה בחזון את חטאי ירושלים

פרק ח | מהו "סמל הקנאה המקנה" שהנביא רואה בשער...
הרב אחיקם גץ 42:51 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים ז-ח

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק ח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק ח

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק ח'

הרב לוי סודרי כ-5 דק'