יחזקאל פרק ז

האדם הזמן והמקום

יחזקאל פרקים ו-ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על יחזקאל - בית המדרש לתנ"ך

למה יחזקאל מעמיד עצמו בתנאים קשים?

פרקים ד-ז | יחזקאל מעמיד את עצמו בתנאים קשים למשך ימים רבים, ובכך הוא מכפר על עם ישראל וממתיק את גלותם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

נבואה על קיצה של ירושלים

פרק ז | הנביא מדגיש עד כמה קרובה הפורענות לבוא על יושבי ארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

35:34 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים ז-ח

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

יחזקאל פרק ז'

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל - מוקלט | נוסח אשכנזי

כ-5 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

האדם הזמן והמקום

יחזקאל פרקים ו-ז |
הרב יואב אוריאל
שיעור

למה יחזקאל מעמיד עצמו בתנאים קשים?

פרקים ד-ז | יחזקאל מעמיד את עצמו בתנאים קשים למשך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נבואה על קיצה של ירושלים

פרק ז | הנביא מדגיש עד כמה קרובה הפורענות לבוא על...
הרב אחיקם גץ 35:34 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים ז-ח

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק ז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק ז

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק ז'

הרב לוי סודרי כ-5 דק'