יחזקאל פרק א

פתיחה לנבואת יחזקאל

פרק א | מהי התקופה בה מתנבא יחזקאל? כיצד הוא מתנבא בגלות? מדוע הוא פותח את ספרו במעשה מרכבה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

56:40 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים א-ב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

יחזקאל פרק א'

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל - מוקלט | נוסח אשכנזי

כ-7 דק'

נבואות המינוי של ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל

הפטרת יתרו | ישעיהו ו | נבואת המינוי היחודית של ישעיהו בפרק ו בישעיהו מתארת הנבואה את מינויו של ישעיהו לנביא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מבנה המרכבה - אדם מול בעלי החיים

יחזקאל פרק א |
הרב יואב אוריאל
שיעור

פתיחה לנבואת יחזקאל

פרק א | מהי התקופה בה מתנבא יחזקאל? כיצד הוא...
הרב יצחק בן שחר 56:40 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים א-ב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק א

מערכת בני ציון
שיעור

יחזקאל פרק א'

הרב לוי סודרי כ-7 דק'
שיעור

נבואות המינוי של ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל

הפטרת יתרו | ישעיהו ו | נבואת המינוי היחודית של...
הרב יואב אוריאל