יונה פרק ב

התכנסות פנימה של הנשמה

פרק ב |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יונה

22:25 דק'

השגחת ה' על כל העולם

פרק ב | הקב"ה ברא בששת ימי בראשית כדי לבלוע את יונה. למה הקב"ה צריך לברוא דג זה כבר מששת ימי בראשית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר יונה

כ-40 דק'

שליחת הקב"ה וסירוב יונה לשליחות

פרקים א-ב |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יונה

57 דק'

יונה במצולות הים

יונה פרקים ב-ג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יונה

52 דק'

יונה פרק ב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יונה

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

התכנסות פנימה של הנשמה

פרק ב |
הרב אליעזר קשתיאל 22:25 דק'
שיעור

השגחת ה' על כל העולם

פרק ב | הקב"ה ברא בששת ימי בראשית כדי לבלוע את...
הרב אחיקם גץ כ-40 דק'
שיעור

שליחת הקב"ה וסירוב יונה לשליחות

פרקים א-ב |
הרב נתן רוטמן 57 דק'
שיעור

יונה במצולות הים

יונה פרקים ב-ג |
הרב נתן רוטמן 52 דק'
שיעור

יונה פרק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יונה מוקלט - פרק ב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'