יואל פרק ד

יהודה וירושלים

פרק ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יואל

42:50 דק'

הנקמה שתבוא לגויים

פרק ד - סוף הספר |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יואל

8:35 דק'

יואל פרק ד

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יואל

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

יהודה וירושלים

פרק ד |
הרב אליעזר קשתיאל 42:50 דק'
שיעור

הנקמה שתבוא לגויים

פרק ד - סוף הספר |
הרב אליעזר קשתיאל 8:35 דק'
שיעור

יואל פרק ד

הרב יונדב זר כ-10 דק'