יואל פרק ג

נבואה חלום וחזון

פרק ג | בנים, בנות, זקנים, עבדים ושפחות, איך זה יכול להיות שכולם מתנבאים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר יואל

כ-25 דק'

יואל פרק ג

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יואל

כ-10 דק'

צרת הארבה ותשובת מנשה על פי יואל ונחום

רש"י מביא את דעת "סדר עולם" שיואל ניבא בימי מנשה, וכדעה זו נקט הרמב"ם בהקדמתו לספרו. אמנם נבואתו של יואל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר נחום

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מדרגת ''ואשפוך רוחי על כל בשר'' והשלכותיה על מלחמת גוג ומגוג

פרק ג |
הרב אליעזר קשתיאל 39:30 דק'
שיעור

נבואה חלום וחזון

פרק ג | בנים, בנות, זקנים, עבדים ושפחות, איך זה...
הרב אחיקם גץ כ-25 דק'
שיעור

יואל פרק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

צרת הארבה ותשובת מנשה על פי יואל ונחום

רש"י מביא את דעת "סדר עולם" שיואל ניבא בימי מנשה,...
הרב יוסף הורוביץ