יואל פרק ב

תהליך החזרה בתשובה מאהבה של עם ישראל

פרק ב מפס' יח' |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יואל

45:20 דק'

יואל פרק ב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יואל

כ-10 דק'

צרת הארבה ותשובת מנשה על פי יואל ונחום

רש"י מביא את דעת "סדר עולם" שיואל ניבא בימי מנשה, וכדעה זו נקט הרמב"ם בהקדמתו לספרו. אמנם נבואתו של יואל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר נחום

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תהליך החזרה בתשובה מאהבה של עם ישראל

פרק ב מפס' יח' |
הרב אליעזר קשתיאל 45:20 דק'
שיעור

יואל פרק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

צרת הארבה ותשובת מנשה על פי יואל ונחום

רש"י מביא את דעת "סדר עולם" שיואל ניבא בימי מנשה,...
הרב יוסף הורוביץ