יואל פרק א

היין - סמל השמחה

פרק א |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יואל

45:00 דק'

הקדמה ליואל

פרק א | הרעב הוא סימן מרכזי בספר יואל. אז באיזה תקופה הוא התנבא- בתקופת אלישע או בתקופת מנשה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר יואל

כ-25 דק'

יואל פרק א

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יואל

כ-10 דק'

צרת הארבה ותשובת מנשה על פי יואל ונחום

רש"י מביא את דעת "סדר עולם" שיואל ניבא בימי מנשה, וכדעה זו נקט הרמב"ם בהקדמתו לספרו. אמנם נבואתו של יואל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר נחום

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

רקע לספר יואל - מיהו יואל ומהו עברו?

פרק א |
הרב אליעזר קשתיאל 52:30 דק'
שיעור

היין - סמל השמחה

פרק א |
הרב אליעזר קשתיאל 45:00 דק'
שיעור

הקדמה ליואל

פרק א | הרעב הוא סימן מרכזי בספר יואל. אז באיזה...
הרב אחיקם גץ כ-25 דק'
שיעור

יואל פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

צרת הארבה ותשובת מנשה על פי יואל ונחום

רש"י מביא את דעת "סדר עולם" שיואל ניבא בימי מנשה,...
הרב יוסף הורוביץ