יואל

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

יואל בבקיאות

הרב דרור טוויל 2 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר יואל

הרב אליעזר קשתיאל 7 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר יואל

הרב אחיקם גץ 2 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר יואל

הרב יונדב זר 4 שיעורים
שיעור

ספר יואל עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

צרת הארבה ותשובת מנשה על פי יואל ונחום

רש"י מביא את דעת "סדר עולם" שיואל ניבא בימי מנשה,...
הרב יוסף הורוביץ