יואל

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

יואל בבקיאות

הרב דרור טוויל 2 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר יואל

הרב אליעזר קשתיאל 7 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר יואל

הרב אחיקם גץ 2 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר יואל

הרב יונדב זר 4 שיעורים
שיעור

ספר יואל עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

צרת הארבה ותשובת מנשה על פי יואל ונחום

רש"י מביא את דעת "סדר עולם" שיואל ניבא בימי מנשה,...
הרב יוסף הורוביץ
קשר חי