נחלת שאר השבטים | פרקים יח-יט

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ בין השבטים?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ - לדור יוצאי מצרים או לדור באי הארץ?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק י"ח

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק י"ח | (א) וַיִּקָּהֲלוּ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שִׁלֹה לאחר ארבע עשרה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק י"ט

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק י"ט | (א) וַיֵּצֵא הַגּוֹרָל הַשֵּׁנִי לְשִׁמְעוֹן (לאחר שעלה הגורל הראשון...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

ביאור סדר נחלות השבטים בארץ ישראל

פרקים טז-יט | ביאור מיוחד על סדר נחלות השבטים בארץ ישראל. מהו הקשר בין סדר השבטים במחנות המדבר, ובין סדר...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

מהותו של משכן שילה

פרק יח | במה עדיף משכן שילה מן המשכן בגלגל? ובאיזה אופן מהווה משכן שילה הקדמה והתקרבות לבית המקדש בירושלים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

משכן שילה, נחלות רוב השבטים, שילוח בני גד וראובן

פרקים יח-כב | גדולת בני גד ובני ראובן מופיעה פעם נוספת, באופן שבו הם נפרדים מיהושע

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

חלוקת שאר הארץ

פרק יח| למה הנביא אומר שהארץ נכבשה למרות שעדיין רוב הארץ לא נכבשה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

העברת המשכן לשילה

פרק יח | מדוע דווקא עכשיו בני ישראל מעבירים את המשכן לשילה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

נחלת שמעון זבולון ויששכר

פרק יט| מדוע הגרלתו של שבט שמעון נקראת הגורל השני?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

נחלת אשר ונפתלי

פרק יט| למה הנביא מפרט כל-כך את הערים שבנחלת כל שבט ושבט?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

נחלת דן

פרק יט | מהי כוונת הפסוק "ויצא גבול בני דן מהם"? מדוע כבשו גם את לשם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

היכן נערכה חלוקת הארץ וכמה זמן היא נמשכה?

פרק יח | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: א. "ויִקָהֲלו כל עדת בני ישראל שִלֹה, וישכינו שם את אֹהל מועד, והארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע נבחרה דווקא שילה?

פרק יח | הקדמה בספר יהושע בתחילת פרק י"ח נאמר: "וַיִקָהֲלוּ כל עדת בני ישראל שִלֹה, וישכינו שם את אהל מועד,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

שבט יוסף, הרחבת החיים החומריים בארץ ישראל, ומשכן שילה כמרכז אחדות

פרק טז-יח | כח יהודה וכח יוסף, שני כוחות בעם ישראל. יוסף מקבל את החלק הצפוני לירושלים. "הרוצה להעשיר יצפין"...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

נחלת בנימין המאחדת

פרק יח | שבט בנימין נמצא בתווך בין יהודה ליוסף. בנימין הוא המחבר בין שתי הכוחות הללו. בכח שאמור לאחות את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

נחלות שבטי שמעון, זבולון וישכר ותכונותיהם

פרק יט | שמעון לא היה אמור לקבל נחלה בכלל, על פי מה שיעקב אמר כשנפרד מבניו. וכן בברכת משה לשבטים, כל השבטים...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

התכונות של השבטים אשר, נפתלי ודן מתוך התבוננות בנחלתם

פרק יט | האחרונים בקבלת נחלה אלו בני השפחות. קודם אשר, שמקבל את צפון הארץ. אשר מקבל נחלה מבורכת, אדמות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

התקהלות העם לקראת הורשת הארץ הנותרת

פרק יח | חלוקת הארץ לשבעת השבטים הנותרים | התקהלות בני ישראל בשילה | התקהלות בני ישראל לכבוד ה' | מצוות הקהל...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

נחלת שמעון בתוך נחלת יהודה

פרק יט | שמעון קיבל נחלתו בתוך נחלת יהודה | החיבור בין יהודה לשמעון איננו חדש | מקום קבורת השבטים | אחלקם...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

נחלת יהושע ומצוות הפרשת ערי מקלט

פרקים יט - כ | נחלת יהושע | שתי חלוקות | ללא משוא פנים | ענוותנותו של יהושע | 'תמנת סרח' או 'תמנת חרס' |...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ בין השבטים?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ - לדור יוצאי מצרים או לדור באי הארץ?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק יח

מערכת בני ציון כ-6 דק'
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק יט

מערכת בני ציון
שיעור

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק י"ח

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק י"ח | (א)...
ושננתם
שיעור

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק י"ט

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק י"ט | (א)...
ושננתם
שיעור

ביאור סדר נחלות השבטים בארץ ישראל

פרקים טז-יט | ביאור מיוחד על סדר נחלות השבטים בארץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מהותו של משכן שילה

פרק יח | במה עדיף משכן שילה מן המשכן בגלגל? ובאיזה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

משכן שילה, נחלות רוב השבטים, שילוח בני גד וראובן

פרקים יח-כב | גדולת בני גד ובני ראובן מופיעה פעם...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

חלוקת שאר הארץ

פרק יח| למה הנביא אומר שהארץ נכבשה למרות שעדיין...
הרב אריק אוריאל
שיעור

העברת המשכן לשילה

פרק יח | מדוע דווקא עכשיו בני ישראל מעבירים את...
הרב אריק אוריאל
שיעור

נחלת שמעון זבולון ויששכר

פרק יט| מדוע הגרלתו של שבט שמעון נקראת הגורל...
הרב אריק אוריאל
שיעור

נחלת אשר ונפתלי

פרק יט| למה הנביא מפרט כל-כך את הערים שבנחלת כל...
הרב אריק אוריאל
שיעור

נחלת דן

פרק יט | מהי כוונת הפסוק "ויצא גבול בני דן מהם"?...
הרב אריק אוריאל
שיעור

היכן נערכה חלוקת הארץ וכמה זמן היא נמשכה?

פרק יח | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: א. "ויִקָהֲלו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נבחרה דווקא שילה?

פרק יח | הקדמה בספר יהושע בתחילת פרק י"ח נאמר:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שבט יוסף, הרחבת החיים החומריים בארץ ישראל, ומשכן שילה כמרכז אחדות

פרק טז-יח | כח יהודה וכח יוסף, שני כוחות בעם...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

נחלת בנימין המאחדת

פרק יח | שבט בנימין נמצא בתווך בין יהודה ליוסף....
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

נחלות שבטי שמעון, זבולון וישכר ותכונותיהם

פרק יט | שמעון לא היה אמור לקבל נחלה בכלל, על פי...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

התכונות של השבטים אשר, נפתלי ודן מתוך התבוננות בנחלתם

פרק יט | האחרונים בקבלת נחלה אלו בני השפחות. קודם...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יהושע פרק יח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יהושע פרק יט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק יח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק יט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

התקהלות העם לקראת הורשת הארץ הנותרת

פרק יח | חלוקת הארץ לשבעת השבטים הנותרים | התקהלות...
הרב שמעון כהן
שיעור

נחלת שמעון בתוך נחלת יהודה

פרק יט | שמעון קיבל נחלתו בתוך נחלת יהודה | החיבור...
הרב שמעון כהן
שיעור

נחלת יהושע ומצוות הפרשת ערי מקלט

פרקים יט - כ | נחלת יהושע | שתי חלוקות | ללא משוא...
הרב שמעון כהן