נחלת יהודה | פרקים יד-טו

בין כלב לעתניאל

שמו של כלב מוכר וידוע אבל אישיותו ופועלו לוטים בערפל וכמו גם קשריו המשפחתיים

כ-70 דק'

ירושלים בימי יהושע

'מדוע לא כבשו את ירושלים בימי יהושע? - המלחמה עם מלכי הדרום, לימוד יהושע פרק י

כ-70 דק'

חלוקת הארץ

פרק טו | למה כלב ובנות צלפחד צריכים להזכיר ליהושע על ההבטחה שהם קיבלו ממשה? יהושע לא זוכר?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ60 דק'

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק י"ד

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק י"ד | (א) וְאֵלֶּה הערים שמונה הנביא בפרקים הבאים,[1] אֲשֶׁר נָחֲלוּ בְנֵי...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ט"ו

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ט"ו | (א) וַיְהִי הַגּוֹרָל לְמַטֵּה בְּנֵי יְהוּדָה הגורל שהטילו כדי לקבוע...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

בקשת בני יהודה לנחול את הארץ

פרקים יד-טו | בני יהודה ביקשו מיוזמתם לנחול את הארץ. הם באו בשביל להילחם ולכבוש ולא בשביל לשבת במנוחה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

הארץ הנשארת, נחלות יהודה ויוסף

פרקים יג-יז | ה' מונע את יהושע מלהמשיך בכיבוש הארץ ולהתחיל לחלקה. הקב"ה מודיע כי חשוב שהחלוקה תתבצע על ידי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

נתינת חברון לכלב בן יפונה

פרק יד | בקשת כלב למסור את הנפש על כבוש חברון ומשמעותה לדורנו

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

העמקה בשייכות חברון לכלב

פרק יד | מדוע כלב בבקשתו מדגיש כל-כך את מה שהיה בזמן המרגלים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

נחלת שבט יהודה

פרק טו | מדוע הנביא מפרט ומאריך כל-כך ברשימת הערים? האם ירושלים בנחלת יהודה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

הגורל לשבט יהודה

פרק טו | הגורל היה על-פי רוח הקודש לעיני כל ישראל כך שלא יכל להיות שום ערעור

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

ירושלים

פרק טו | מדוע לא יכלו בני יהודה לכבוש את ירושלים? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

האם בני ישראל נלחמו רק שבע שנים?

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו: ו. "ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יְפֻנֶה הקנִזי: אתה ידעת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע לא כבשו בני יהודה את ירושלים?

פרק טו | הקדמה נאמר בסוף הפרק: "ואת היבוסי יושבי ירושלם לא יוכלו [קרי: יכלו] בני יהודה להורישם, וישב היבוסי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

כיבוש קרית ספר ופרשת עכסה

פרק טו | הקדמה פרקנו מתאר בחלקו הראשון את גבולות נחלת שבט יהודה, ובחלקו השני את הערים שקיבל שבט יהודה. בין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

חלוקת הארץ לשבטים - שבט יהודה, חיבור לארץ דרך האבות מתוך התורה

פרקים יד-טו | אנו עוברים לחלוקת הנחלות לשבטים בשתי מערכות: יהודה ויוסף, ואחר כך שאר השבטים. בחלוקת הארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

כלב פועל להופעת מלכות יהודה

פרק יד | יהושע ממשיך את דרכו של משה | שוב עומד 'יהודה' מול 'יוסף' | הגיע הזמן לכינון המלכות | ויהס כלב את העם...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

נחלת בני יהודה בראש

פרק טו | שבע שנות חלוקה | הכרעה על ידי גורל | בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני | הראשונים בגורל | גורל בני...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

עתניאל ועכסה - מנהיגות משלימה

מהו תפקידו של סיפור נחלתה של עכסה? איזה אפיק של מנהיגות היא מחדשת בדור השופטים, וכיצד מנהיגותה משתלבת...

כ - 70 דק'

כלב ופנחס

חז"ל מגלים לנו שכלב ופנחס הם המרגלים ששלח יהושע. מהי תכונת הנפש שגילה כלב בהתמודדותו מול מרגלי משה, אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות על פי התנ"ך

1:00:45 דק'

כלב

מתוך עיון בפסוקים עולה דמותו של כלב כבעל יכולת מעשית גדולה השואפת כל כולה למלא את רצון ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
מידות על פי התנ"ך

40:50 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בין כלב לעתניאל

שמו של כלב מוכר וידוע אבל אישיותו ופועלו לוטים...
הרב יואל מנוביץ' כ-70 דק'
שיעור

ירושלים בימי יהושע

'מדוע לא כבשו את ירושלים בימי יהושע? - המלחמה עם...
הרב דני סטיסקין כ-70 דק'
שיעור

חלוקת הארץ

פרק טו | למה כלב ובנות צלפחד צריכים להזכיר ליהושע...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק יד

מערכת בני ציון
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק טו

מערכת בני ציון כ-8 דק'
שיעור

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק י"ד

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק י"ד | (א)...
ושננתם
שיעור

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ט"ו

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ט"ו | (א)...
ושננתם
שיעור

בקשת בני יהודה לנחול את הארץ

פרקים יד-טו | בני יהודה ביקשו מיוזמתם לנחול את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הארץ הנשארת, נחלות יהודה ויוסף

פרקים יג-יז | ה' מונע את יהושע מלהמשיך בכיבוש הארץ...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

נתינת חברון לכלב בן יפונה

פרק יד | בקשת כלב למסור את הנפש על כבוש חברון...
הרב אריק אוריאל
שיעור

העמקה בשייכות חברון לכלב

פרק יד | מדוע כלב בבקשתו מדגיש כל-כך את מה שהיה...
הרב אריק אוריאל
שיעור

נחלת שבט יהודה

פרק טו | מדוע הנביא מפרט ומאריך כל-כך ברשימת...
הרב אריק אוריאל
שיעור

הגורל לשבט יהודה

פרק טו | הגורל היה על-פי רוח הקודש לעיני כל ישראל...
הרב אריק אוריאל
שיעור

ירושלים

פרק טו | מדוע לא יכלו בני יהודה לכבוש את ירושלים?...
הרב אריק אוריאל
שיעור

האם בני ישראל נלחמו רק שבע שנים?

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו: ו. "ויגשו בני יהודה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא כבשו בני יהודה את ירושלים?

פרק טו | הקדמה נאמר בסוף הפרק: "ואת היבוסי יושבי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיבוש קרית ספר ופרשת עכסה

פרק טו | הקדמה פרקנו מתאר בחלקו הראשון את גבולות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חלוקת הארץ לשבטים - שבט יהודה, חיבור לארץ דרך האבות מתוך התורה

פרקים יד-טו | אנו עוברים לחלוקת הנחלות לשבטים בשתי...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יהושע פרק יד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יהושע פרק טו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק יד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק טו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

כלב פועל להופעת מלכות יהודה

פרק יד | יהושע ממשיך את דרכו של משה | שוב עומד...
הרב שמעון כהן
שיעור

נחלת בני יהודה בראש

פרק טו | שבע שנות חלוקה | הכרעה על ידי גורל | בית...
הרב שמעון כהן
שיעור

עתניאל ועכסה - מנהיגות משלימה

מהו תפקידו של סיפור נחלתה של עכסה? איזה אפיק של...
הרב אלישב אביחיל כ - 70 דק'
שיעור

"ויהי יעבץ נכבד מאחיו"

הרב יואל מנוביץ' כ-43 דק'
שיעור

כלב ופנחס

חז"ל מגלים לנו שכלב ופנחס הם המרגלים ששלח יהושע....
הרב אוהד תירוש 1:00:45 דק'
שיעור

כלב

מתוך עיון בפסוקים עולה דמותו של כלב כבעל יכולת...
הרב אוהד תירוש 40:50 דק'