נחלת בני יוסף | פרקים טז-יז

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ט"ז

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ט"ז | (א) וַיֵּצֵא הַגּוֹרָל לִבְנֵי יוֹסֵף הגורל שקבע את גבולות נחלתו של...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק י"ז

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק י"ז | (א) וַיְהִי הַגּוֹרָל לְמַטֵּה מְנַשֶּׁה הגורל קבע את הנחלה הבאה לשבט...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

ביאור סדר נחלות השבטים בארץ ישראל

פרקים טז-יט | ביאור מיוחד על סדר נחלות השבטים בארץ ישראל. מהו הקשר בין סדר השבטים במחנות המדבר, ובין סדר...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

הארץ הנשארת, נחלות יהודה ויוסף

פרקים יג-יז | ה' מונע את יהושע מלהמשיך בכיבוש הארץ ולהתחיל לחלקה. הקב"ה מודיע כי חשוב שהחלוקה תתבצע על ידי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

נחלת שבט אפרים

פרק טז | ההתאמה האלוקית הפנימית שבין השבט לבין מקום נחלתו

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

נחלת שבט מנשה

פרק יז | מדוע דווקא מכיר זכה לשבת בגלעד ובבשן? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

כיבוש נחלת מנשה

הפרק יז | טענת בני יוסף על שטח נחלתם |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

בנות צלופחד

פרק יז | ארבעת החלקים שבנות צלופחד קבלו מלמדים על שייכות ארץ ישראל לעם ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

טענת בני יוסף

פרק יז | העמקה בטענת בני יוסף על אופן חלוקת נחלתם ותשובת יהושע אליהם

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

שבט יוסף, הרחבת החיים החומריים בארץ ישראל, ומשכן שילה כמרכז אחדות

פרק טז-יח | כח יהודה וכח יוסף, שני כוחות בעם ישראל. יוסף מקבל את החלק הצפוני לירושלים. "הרוצה להעשיר יצפין"...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

נחלת בני יוסף

פרקים טז-יז | מדוע נתחלק יוסף לשני שבטים? | אפרים ומנשה - בלי חציצה | שכם - מחלוקת, חברון - חיבור | בשכ"ם -...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

יהודה ויוסף – שני משיחים

פרקים טז-יז | נחלת יהודה ונחלות בני יוסף | מיריחו היו שומעים מה שנעשה במקדש | יריחו - המפתח של ארץ ישראל |...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק טז

מערכת בני ציון כ-2 דק'
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק יז

מערכת בני ציון כ-5 דק'
שיעור

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ט"ז

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ט"ז | (א)...
ושננתם
שיעור

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק י"ז

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק י"ז | (א)...
ושננתם
שיעור

ביאור סדר נחלות השבטים בארץ ישראל

פרקים טז-יט | ביאור מיוחד על סדר נחלות השבטים בארץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הארץ הנשארת, נחלות יהודה ויוסף

פרקים יג-יז | ה' מונע את יהושע מלהמשיך בכיבוש הארץ...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

נחלת שבט אפרים

פרק טז | ההתאמה האלוקית הפנימית שבין השבט לבין...
הרב אריק אוריאל
שיעור

נחלת שבט מנשה

פרק יז | מדוע דווקא מכיר זכה לשבת בגלעד ובבשן? |
הרב אריק אוריאל
שיעור

כיבוש נחלת מנשה

הפרק יז | טענת בני יוסף על שטח נחלתם |
הרב אריק אוריאל
שיעור

בנות צלופחד

פרק יז | ארבעת החלקים שבנות צלופחד קבלו מלמדים על...
הרב אריק אוריאל
שיעור

טענת בני יוסף

פרק יז | העמקה בטענת בני יוסף על אופן חלוקת נחלתם...
הרב אריק אוריאל
שיעור

שבט יוסף, הרחבת החיים החומריים בארץ ישראל, ומשכן שילה כמרכז אחדות

פרק טז-יח | כח יהודה וכח יוסף, שני כוחות בעם...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יהושע פרק טז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יהושע פרק יז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק טז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק יז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

נחלת בני יוסף

פרקים טז-יז | מדוע נתחלק יוסף לשני שבטים? | אפרים...
הרב שמעון כהן
שיעור

יהודה ויוסף – שני משיחים

פרקים טז-יז | נחלת יהודה ונחלות בני יוסף | מיריחו...
הרב שמעון כהן