כיבוש יריחו | פרק ו

השינוי במצב עם ישראל בעקבות לידתו

פרקים ד-ו | למה יהושע בנה את המצבה? מה טעמה ומטרתה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ60 דק'

המלחמה ביריחו

פרק ו | מי השתתף במלחמה ביריחו? כל העם או חלקם? |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ-50 דק'

החרמת יריחו

פרק ו | אחרי כיבוש יריחו יהושע נשבע שבועה. למה יהושע נשבע שבועה זה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ-54 דק'

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ו'

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ו' | (א) וִירִיחוֹ סֹגֶרֶת תמיד היו מגינים על העיר יריחו על ידי שהיו מונעים...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

קרבן הפסח, כיבוש יריחו

פרקים ה-ו | מדוע עשה ה' שכיבוש יריחו יחול דווקא בשבת? - הפגישה עם ארץ ישראל מתחילה מכוח השבת

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

כיבוש יריחו, החרם על יריחו

פרקים ו-ז | מהו בעצם התפקיד של בני ישראל בכיבוש יריחו? מה מטרת ההקפה של יריחו והתקיעה בשופרות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

הפרת חרם יהושע בימי אחאב והמפלה בעי

פרק ו-ז | הסברת השיטה הרוחנית של אחאב שבזמנו בנה חיאל את יריחו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

ההכנות לכיבוש יריחו

פרק ו | עד כמה בני ישראל צריכים לסמוך על נסי ד' וכמה לפעול בהשתדלותם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

המשך ההכנות לכיבוש יריחו

פרק ו | למרות שכבוש יריחו מובטח מאת ד' - בני ישראל צריכים להתאמץ לכובשה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

כיבוש יריחו

פרק ו | משמעותם של ההקפות סביב יריחו במשך שבעה ימים

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

מדוע החרים יהושע את יריחו?

פרק ו | הקדמה ביום השביעי להקפת יריחו - לפני נפילת חומתה ציווה יהושע את העם: "והיתה העיר חרם, היא וכל אשר בה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

נפילת חומת יריחו ובניית החומה היהודית

פרק ו | בכיבוש יריחו, בהקפת העיר יש ציווי מיוחד לדממה מוחלטת, עד לסוף היום השביעי שבו העם יצטרכו להריע. למה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

יהושע פרק ו

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יהושע

כ-10 דק'

ויריחו סוגרת ומסוגרת, ערים המוקפות חומה מימי יהושע

פרק ו | חומות יריחו החזקות מעמידות במבחן את העוז הישראלי כנגד העוז הכנעני, העוז הישראלי.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

היום השני והיום השביעי

פרק ו | היום השביעי הוא היום של כלל ישראל, היום בו ישראל מתעלים במדרגה ובעצמם מסבבים את החומה ומפילים אותה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

הקפת העיר יריחו וכיבושה בשבת

פרק ו' | סיבוב חומת יריחו | כיבוש העיר והחרם על השלל | מנעולים של ברזל ובריחים של נחושת | מבחינה רוחנית...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

חיבור משיח בן יוסף ומשיח בן דוד בכיבוש יריחו

פרק ו' | למה חילל יהושע את השבת ביריחו? | טעמים נוספים להחרמת שללה של יריחו | מי הקדימני ואשלם | ארץ ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

ארור האיש אשר יקום ויבנה את העיר יריחו

פרק ו' | השבועה והקללה | השבועה היתה על פי ציווי ה' | הגזירה היתה כפולה | חומת יריחו שקעה תחתיה | כעיר הנידחת...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

חטאו של עכן כדגם להתמודדות עם החיים בכניסה לארץ

יהושע פרק ג ופרק ו | מה עיניינם של הניסים? |

מתוך סדרת השיעורים:
מידות על פי התנ"ך

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

השינוי במצב עם ישראל בעקבות לידתו

פרקים ד-ו | למה יהושע בנה את המצבה? מה טעמה...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

המלחמה ביריחו

פרק ו | מי השתתף במלחמה ביריחו? כל העם או חלקם? |...
הרב דני סטיסקין כ-50 דק'
שיעור

החרמת יריחו

פרק ו | אחרי כיבוש יריחו יהושע נשבע שבועה. למה...
הרב דני סטיסקין כ-54 דק'
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק ו

מערכת בני ציון
שיעור

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ו'

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ו' | (א)...
ושננתם
שיעור

קרבן הפסח, כיבוש יריחו

פרקים ה-ו | מדוע עשה ה' שכיבוש יריחו יחול דווקא...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

כיבוש יריחו, החרם על יריחו

פרקים ו-ז | מהו בעצם התפקיד של בני ישראל בכיבוש...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

הפרת חרם יהושע בימי אחאב והמפלה בעי

פרק ו-ז | הסברת השיטה הרוחנית של אחאב שבזמנו בנה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ההכנות לכיבוש יריחו

פרק ו | עד כמה בני ישראל צריכים לסמוך על נסי ד'...
הרב אריק אוריאל
שיעור

המשך ההכנות לכיבוש יריחו

פרק ו | למרות שכבוש יריחו מובטח מאת ד' - בני ישראל...
הרב אריק אוריאל
שיעור

כיבוש יריחו

פרק ו | משמעותם של ההקפות סביב יריחו במשך שבעה...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מדוע החרים יהושע את יריחו?

פרק ו | הקדמה ביום השביעי להקפת יריחו - לפני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נפילת חומת יריחו ובניית החומה היהודית

פרק ו | בכיבוש יריחו, בהקפת העיר יש ציווי מיוחד...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יהושע פרק ו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ויריחו סוגרת ומסוגרת, ערים המוקפות חומה מימי יהושע

פרק ו | חומות יריחו החזקות מעמידות במבחן את העוז...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

היום השני והיום השביעי

פרק ו | היום השביעי הוא היום של כלל ישראל, היום בו...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק ו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

הקפת העיר יריחו וכיבושה בשבת

פרק ו' | סיבוב חומת יריחו | כיבוש העיר והחרם על...
הרב שמעון כהן
שיעור

חיבור משיח בן יוסף ומשיח בן דוד בכיבוש יריחו

פרק ו' | למה חילל יהושע את השבת ביריחו? | טעמים...
הרב שמעון כהן
שיעור

ארור האיש אשר יקום ויבנה את העיר יריחו

פרק ו' | השבועה והקללה | השבועה היתה על פי ציווי...
הרב שמעון כהן
שיעור

חטאו של עכן כדגם להתמודדות עם החיים בכניסה לארץ

יהושע פרק ג ופרק ו | מה עיניינם של הניסים? |
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'