הפסח, המילה והמלאך | פרק ה

השינוי במצב עם ישראל בעקבות לידתו

פרקים ד-ו | למה יהושע בנה את המצבה? מה טעמה ומטרתה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ60 דק'

מפגש יהושע עם המלאך

פרק ה | איך יהושע פגש שר צבא ה'? מה שר צבא ה' רוצה מיהושע?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ60 דק'

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ה'

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ה' | (א) וַיְהִי כִשְׁמֹעַ כָּל מַלְכֵי הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר בְּעֵבֶר...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

עליית הכהנים מן הירדן, המילה והפסח בגלגל

פרקים ד-ה | מה שהודיעה רחב מתגלה כעת לכל - כשישראל עוברים את הירדן לא קמה באיש רוח מפניהם

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

קרבן הפסח, כיבוש יריחו

פרקים ה-ו | מדוע עשה ה' שכיבוש יריחו יחול דווקא בשבת? - הפגישה עם ארץ ישראל מתחילה מכוח השבת

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

יהושע מל את העם

פרק ה | לפני היציאה למלחמה - עם ישראל מתקדש בהסרת העורלה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

ויאכלו מעבור הארץ

פרק ה | בארץ ישראל ישנה הנהגה ניסית המסתתרת בעולם הטבע

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

התגלות המלאך ליהושע

פרק ה | מטרת שליחותו של המלאך ליהושע דווקא לאחר ברית המילה ואכילת קרבן פסח

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

המילה בגלגל

פרק ה | הפסוקים נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א. "ויהי כִשְמֹע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מהי "חרפת מצרים"?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א. "ויהי כשמע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

פסח גלגל ושאר הפסחים הנזכרים בתנ"ך

פרק ה | הקדמה לאחר שבני ישראל עברו את הירדן (יהושע פרקים ג-ד) ומלו את עצמם (ה, ב-ט), נאמר: "ויחנו בני ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

התגלות המלאך ליהושע לפי הסבר הגמרא

פרק ה | הקדמה נאמר ביהושע סוף פרק ה': יג. "ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וַיַרְא, והנה איש עֹמֵד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע האריך הנביא בסיפור האנשים שמתו במדבר?

פרק ה | הקדמה 1. הפסוקים          נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה, וכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

ברית מילה - זכותינו על ארץ ישראל

פרק ה | מה הקשר בין קורבן פסח, ברית מילה, וארץ ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

יהושע פרק ה

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יהושע

כ-10 דק'

ברית מילה

פרק ה | לפני שנכנסים ל'עולם הזה' צריך לדאוג שהעולם לא ישטוף אותנו, המילה הי ההכנה שאדם צריך לעשות טרם פגישתו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

קשר מילה, פסח וכניסה לארץ

פרק ה | לא לחינם סידר הקב"ה שהפעולה הראשונה שיעשו ישראל עם כניסתם לארץ היא המילה שמכשירה אותם לעשות פסח...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

גלותי את חרפת מצרים, ויאכלו מעבור הארץ - וישבות המן

פרק ה | ישראל עם כניסתם לארץ עושים ברית מילה כיון שהארץ דוחה ממנה מי שלא מתאים למעלתה, בניגוד לארץ מצרים שלא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

יהושע והמלאך

פרק ה | פגישה עם מלאך שחרבו שלופה בידו מגיעה תמיד לפני שישראל מקבלים מדרגה חדשה שעד עכשיו לא היו שייכים בה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

פסח ומילה בשערי הכניסה לארץ ישראל

פרק ה' | מצוות מילה ומצוות הפסח | ברית האהבה וברית הארץ | שלושה יסודות - תורה, ברית ופסח | אמונה, ארץ ישראל,...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

תמה תקופת המן והחלה תקופת העומר

פרק ה' | קרבן הפסח והעומר בערבות יריחו | מהיכן לקחו תבואה להקריב? | אכילת המן אחרי מות משה | ביטחון נפלא...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

לקראת כיבוש יריחו

פרק ה' | עתה באתי | של נעלך | לכיבוש יריחו ישנו מעמד מיוחד | במעמד הסנה | דברים שבמקדש שקולם נשמע עד יריחו |...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

תמה תקופת המן והחלה תקופת העומר

פרק ה' | קרבן הפסח והעומר בערבות יריחו | מהיכן לקחו תבואה להקריב? | אכילת המן אחרי מות משה | ביטחון נפלא...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר שופטים

הפסחים בתנ"ך

בשיעור זה נברר בדרכו של ה'משך חכמה' מהו הנושא המשותף לכל הפעמים שבהם מתוארת בתנ"ך עשיית קרבן הפסח.

52 דק'

המילה בכניסה לארץ ישראל

הפטרת ראשון של פסח | יהושע ה | בהפטרתנו קוראים אנו על מעמד המילה ועשיית הפסח של בני ישראל, עם כניסתם לארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

השינוי במצב עם ישראל בעקבות לידתו

פרקים ד-ו | למה יהושע בנה את המצבה? מה טעמה...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

מפגש יהושע עם המלאך

פרק ה | איך יהושע פגש שר צבא ה'? מה שר צבא ה' רוצה...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק ה

מערכת בני ציון
שיעור

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ה'

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ה' | (א) וַיְהִי...
ושננתם
שיעור

עליית הכהנים מן הירדן, המילה והפסח בגלגל

פרקים ד-ה | מה שהודיעה רחב מתגלה כעת לכל - כשישראל...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

קרבן הפסח, כיבוש יריחו

פרקים ה-ו | מדוע עשה ה' שכיבוש יריחו יחול דווקא...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

יהושע מל את העם

פרק ה | לפני היציאה למלחמה - עם ישראל מתקדש בהסרת...
הרב אריק אוריאל
שיעור

ויאכלו מעבור הארץ

פרק ה | בארץ ישראל ישנה הנהגה ניסית המסתתרת בעולם...
הרב אריק אוריאל
שיעור

התגלות המלאך ליהושע

פרק ה | מטרת שליחותו של המלאך ליהושע דווקא לאחר...
הרב אריק אוריאל
שיעור

המילה בגלגל

פרק ה | הפסוקים נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהי "חרפת מצרים"?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פסח גלגל ושאר הפסחים הנזכרים בתנ"ך

פרק ה | הקדמה לאחר שבני ישראל עברו את הירדן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

התגלות המלאך ליהושע לפי הסבר הגמרא

פרק ה | הקדמה נאמר ביהושע סוף פרק ה': יג. "ויהי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע האריך הנביא בסיפור האנשים שמתו במדבר?

פרק ה | הקדמה 1. הפסוקים          נאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ברית מילה - זכותינו על ארץ ישראל

פרק ה | מה הקשר בין קורבן פסח, ברית מילה, וארץ...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יהושע פרק ה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ברית מילה

פרק ה | לפני שנכנסים ל'עולם הזה' צריך לדאוג שהעולם...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

קשר מילה, פסח וכניסה לארץ

פרק ה | לא לחינם סידר הקב"ה שהפעולה הראשונה שיעשו...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

גלותי את חרפת מצרים, ויאכלו מעבור הארץ - וישבות המן

פרק ה | ישראל עם כניסתם לארץ עושים ברית מילה כיון...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

יהושע והמלאך

פרק ה | פגישה עם מלאך שחרבו שלופה בידו מגיעה תמיד...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק ה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

פסח ומילה בשערי הכניסה לארץ ישראל

פרק ה' | מצוות מילה ומצוות הפסח | ברית האהבה וברית...
הרב שמעון כהן
שיעור

תמה תקופת המן והחלה תקופת העומר

פרק ה' | קרבן הפסח והעומר בערבות יריחו | מהיכן...
הרב שמעון כהן
שיעור

לקראת כיבוש יריחו

פרק ה' | עתה באתי | של נעלך | לכיבוש יריחו ישנו...
הרב שמעון כהן
שיעור

תמה תקופת המן והחלה תקופת העומר

פרק ה' | קרבן הפסח והעומר בערבות יריחו | מהיכן...
הרב שמעון כהן
שיעור

הפסחים בתנ"ך

בשיעור זה נברר בדרכו של ה'משך חכמה' מהו הנושא...
הרב ברוך סליי 52 דק'
שיעור

המילה בכניסה לארץ ישראל

הפטרת ראשון של פסח | יהושע ה | בהפטרתנו קוראים אנו...
הרב יואב אוריאל