המרגלים ששלח יהושע | פרק ב

על שעשתה מאהבה

עיון בדמותה של רחב |

כ-45 דק'

מרגלי יהושע תיקון חטא המרגלים

פרק ב | מה מטרת המרגלים ששלח יהושע? כבר נכשלנו בחטא המרגלים, למה יהושע שולח שוב ? האם המרגלים ששלח יהוש...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ60 דק'

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ב'

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ב' | יהושע פרק ב (א) וַיִּשְׁלַח יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן עוד לפני התגלות ה'...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

המפגש עם עמי כנען

יהושע פרק ב | מתי מגיע הזמן שבו הקב"ה נותן לישראל את ארץ ישראל - כשישראל ראויים, או כש'שלם עוון האמורי'?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

64 דק'

התפקיד של רחב, סוד מעבר הירדן

פרקים ב-ד | למרגלים שנשלחו ליריחו היה תפקיד חשוב ביותר - לגבור על יריחו, העיר המאחדת את כל גויי כנען.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

59 דק'

רחב - הפרצה בחומה, הירדן הנסתר

המשך פרקים ב-ד | מעבר הירדן הוא מעמד היסטורי. אילו מעלות התחדשות בעם ישראל עם כניסתם לארץ ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

כ - 60 דק'

פרשת שליחת המרגלים ורחב

תמיהות על תחילת הכניסה לארץ ושליחת המרגלים. השוני בין המרגלים ששלח משה לבין אלו ששלח יהושע.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יהושע

המרגלים ביריחו

פרק ב | המרגלים ששלח יהושע לא צריכים להמשיך לרגל לאחר שרחב מגלה להם כי לא קמה עוד רוח בכנענים

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

שליחת המרגלים

פרק ב | למה יהושע שולח מרגלים? מדוע הם באים דווקא לבית רחב?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

חזרת המרגלים ליהושע

פרק ב | האם המרגלים הצליחו בשליחותם? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

מדוע שלח יהושע מרגלים?

פרק ב | | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "וישלח יהושע בן נון מן השטים, שְׁנַיִם אנשים מרגלים חֶרֶשׁ לאמר: לכו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע המרגלים הגיעו דווקא לבית רחב?

פרק ב | א. האם המרגלים ששלח יהושע הלכו דווקא לבית רחב? יש לשאול: האם המרגלים ששלח יהושע הלכו דווקא לבית רחב,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

אישיותה המיוחדת של רחב

פרק ב | הקדמה פרק ב' עוסק במרגלים ששלח יהושע לרגל את הארץ, אולם עיקר הפרק אינו עוסק במרגלים, אלא באשה שאליה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

חצית הירדן - מעבר מהנהגה של דין להנהגה של חסד וברור מעשי המרגלים ביריחו

פרק ב | הבדל בין משה ליהושע, פני חמה ופני לבנה, שבת ויום טוב.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

יהושע פרק ב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יהושע

כ-10 דק'

בין מרגלי משה למרגלי יהושע ורחב הזונה

פרק ב | וישלח יהושע שנים מרגלים - בין מרגלי משה למרגלי יהושע

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

דמותה של רחב הזונה

פרק ב | דמותה של רחב |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

גדלותה הרוחנית של רחב

פרק ב | כי ה' אלוקיכם הוא האלוקים בשמים ממעל - לדמותה הרוחנית של רחב

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

הסובייקטיביות בהכרת אמת אלוקית, חוט השני

פרק ב | ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת - האמת צריכה לקדום לחסד, מדוע רחב מקדימה את החסד?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

חוט השני והכנת ישראל למעבר הירדן

פרקים ב-ג | חוט השני - ביאור מהותו של חוט השני, וההכנה לקראת חציית הירדן

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

אנשי הדממה והענוה מן השיטים

פרק ב | מפגש חוזר עם ה'מרגלים' | שלוש אגרות שלח יהושע | מה גרם ליהושע לשלוח מרגלים? | דחיית דברי הרלב"ג |...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

סוד דמותה של רחב

פרק ב | תקופה של הבראה ובנין | לברר ניצוצי הקדושה | נאום של אמונה וייחוד ה' | זהותה של רחב ותחום עיסוקה |...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

מרגלי יהושע

המפגש בין המרגלים ששולח יהושע לבין רחב, הוא מפגש בין שתי מהויות הפוכות - ריכוז כוחות פנימה מול פיזור כוחות...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות על פי התנ"ך

48:25 דק'

מצרים וכנען והשקפת עולמם

יהושע פרק ב | מתואר בפרק מפגש הזוי בין מרגלי יהושע לבין רחב הזונה. מה פתאום הניסיון של ישראל להיכנס לארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות על פי התנ"ך

43:45 דק'

כלב ופנחס - ההתמודדות עם התרבויות הנמצאות בארץ

יהושע פרק ב | המפגש מול כנען הוא לא המפגש עם מצרים. כל אומה מסמלת תאווה וקלקול אחר.

מתוך סדרת השיעורים:
מידות על פי התנ"ך

כ-45 דק'

התנגשות התרבות בין עמי כנען לעם ישראל

יהושע פרק ב | ירמיהו הנביא היה מבני בניה של רחב. מרחב יצאו שמונה נביאים וכהנים גדולים. דווקא מהאישה הזאת,...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות על פי התנ"ך

כ-45 דק'

החיות של ארץ ישראל

הפטרת שלח | יהושע ב | התפקיד שיועד למרגלים התרים את הארץ ראו בה עם עז, ערים גדולות ובצורות בשמים ובני ענקים....

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

"את הארץ ואת יריחו"

הפטרת שלח | יהושע ב | יריחו – החיישן של כל עמי כנען היה מקום לצפות שבני ישראל יכנסו בתחילה לארץ ישראל, ורק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

האם המרגלים הצליחו בשליחותם?

הפטרת שלח | יהושע ב | מטרת שליחת המרגלים מה היתה מטרת שליחת המרגלים על ידי יהושע? מצינו מספר דעות במפרשים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

על שעשתה מאהבה

עיון בדמותה של רחב |
הרבנית ורדית אביחי (לנשים) כ-45 דק'
שיעור

מרגלי יהושע תיקון חטא המרגלים

פרק ב | מה מטרת המרגלים ששלח יהושע? כבר נכשלנו...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק ב

מערכת בני ציון
שיעור

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ב'

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ב' | יהושע פרק...
ושננתם
שיעור

המפגש עם עמי כנען

יהושע פרק ב | מתי מגיע הזמן שבו הקב"ה נותן לישראל...
הרב יואב אוריאל 64 דק'
שיעור

התפקיד של רחב, סוד מעבר הירדן

פרקים ב-ד | למרגלים שנשלחו ליריחו היה תפקיד חשוב...
הרב יואב אוריאל 59 דק'
שיעור

רחב - הפרצה בחומה, הירדן הנסתר

המשך פרקים ב-ד | מעבר הירדן הוא מעמד היסטורי....
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

פרשת שליחת המרגלים ורחב

תמיהות על תחילת הכניסה לארץ ושליחת המרגלים. השוני...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

המרגלים ביריחו

פרק ב | המרגלים ששלח יהושע לא צריכים להמשיך לרגל...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

שליחת המרגלים

פרק ב | למה יהושע שולח מרגלים? מדוע הם באים דווקא...
הרב אריק אוריאל
שיעור

חזרת המרגלים ליהושע

פרק ב | האם המרגלים הצליחו בשליחותם? |
הרב אריק אוריאל
שיעור

מדוע שלח יהושע מרגלים?

פרק ב | | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "וישלח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע המרגלים הגיעו דווקא לבית רחב?

פרק ב | א. האם המרגלים ששלח יהושע הלכו דווקא לבית...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אישיותה המיוחדת של רחב

פרק ב | הקדמה פרק ב' עוסק במרגלים ששלח יהושע לרגל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חצית הירדן - מעבר מהנהגה של דין להנהגה של חסד וברור מעשי המרגלים ביריחו

פרק ב | הבדל בין משה ליהושע, פני חמה ופני לבנה,...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יהושע פרק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

בין מרגלי משה למרגלי יהושע ורחב הזונה

פרק ב | וישלח יהושע שנים מרגלים - בין מרגלי משה...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

דמותה של רחב הזונה

פרק ב | דמותה של רחב |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

גדלותה הרוחנית של רחב

פרק ב | כי ה' אלוקיכם הוא האלוקים בשמים ממעל -...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

הסובייקטיביות בהכרת אמת אלוקית, חוט השני

פרק ב | ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי אות...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

חוט השני והכנת ישראל למעבר הירדן

פרקים ב-ג | חוט השני - ביאור מהותו של חוט השני,...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק ב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

אנשי הדממה והענוה מן השיטים

פרק ב | מפגש חוזר עם ה'מרגלים' | שלוש אגרות שלח...
הרב שמעון כהן
שיעור

סוד דמותה של רחב

פרק ב | תקופה של הבראה ובנין | לברר ניצוצי הקדושה...
הרב שמעון כהן
שיעור

מרגלי יהושע

המפגש בין המרגלים ששולח יהושע לבין רחב, הוא מפגש...
הרב אוהד תירוש 48:25 דק'
שיעור

מצרים וכנען והשקפת עולמם

יהושע פרק ב | מתואר בפרק מפגש הזוי בין מרגלי יהושע...
הרב אוהד תירוש 43:45 דק'
שיעור

כלב ופנחס - ההתמודדות עם התרבויות הנמצאות בארץ

יהושע פרק ב | המפגש מול כנען הוא לא המפגש עם...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

התנגשות התרבות בין עמי כנען לעם ישראל

יהושע פרק ב | ירמיהו הנביא היה מבני בניה של רחב....
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

החיות של ארץ ישראל

הפטרת שלח | יהושע ב | התפקיד שיועד למרגלים התרים...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

"את הארץ ואת יריחו"

הפטרת שלח | יהושע ב | יריחו – החיישן של כל עמי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האם המרגלים הצליחו בשליחותם?

הפטרת שלח | יהושע ב | מטרת שליחת המרגלים מה היתה...
הרב יואב אוריאל