הגבעונים | פרק ט

פרשת הגבעונים

פרשת הגבעונים היא אחת הפרשיות המסעירות בחיי דוד המלך, סיפור של נקמה וחסד, שבועה שהופרה ושבועה שקוימה. סיפור...

כ - 70 דק'

(מצגת) מצוות הקריאה לשלום

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך | האם ציוותה התורה לקרוא לשלום גם לעמי כנען? אם כן - מדוע...

פרשת הגבעונים

פרק ט | מה היחס שלנו לכנענים שנמצאים פה? מה הבסיס של המצוה "לא תחיה כל נשמה"?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ60 דק'

פרשת הגבעונים - חלק ב

פרק ט | הרחבת סוגיית הגבעונים על ידי עיון בשמואל ב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ60 דק'

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ט'

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ט' | (א) וַיְהִי כִשְׁמֹעַ כָּל הַמְּלָכִים אֲשֶׁר בְּעֵבֶר...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

מלחמת מלכי הדרום והגבעונים

פרק ט-י | כיצד עמי כנען התקבצו כולם להילחם ביהושע? הרי קודם לכן נאמר שכולם פחדו וליבם היה כמים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

הגבעונים ונס העמדת השמש

פרקים ט-י | חז"ל אומרים שהחמה נעצרה בשביל שלושה אנשים, ולא רק ליהושע. מה באים חז"ל ללמדנו בכך?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

תחבולת הגבעונים

פרק ט | היחס בין רמאותם של יושבי גבעון כלפי ישראל לבין ערמתם של שמעון ולוי כלפי שכם

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

כריתת ברית עם הגבעונים

פרק ט | כיצד הצליחו תושבי גבעון לרמות את יהושע וכל העם

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

"ויעשו גם המה בערמה" - מי עוד עשה בערמה?

פרק ט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹעַ כל המלכים אשר בעבר הירדן, בהר ובשפלה ובכל חוף הים הגדול אל מול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מהות חטא עטיו של הנחש

פרק ט | הגבעונים מתחפשים ומרמים את ישראל וכורתים איתם ברית. למה הגבעונים מתחפשים ורק כך כורתים ברית עם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

יהושע פרק ט

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יהושע

כ-10 דק'

עורמת הגבעונים- חלק א

פרק ט |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

עורמת הגבעונים- חלק ב

פרק ט |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

עורמת הגבעונים- חלק ג

פרק ט |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

התקבצות המלכים ועורמת הגבעונים

פרק ט' | ישראל לא נלחמים לבד | עם ישראל - תופעה בלתי מוסברת | עליך ברית יכרותו | איחוד חוסיין מלך ירדן עם...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

ערמת הגבעונים כתיקון לערמת הנחש

פרק ט' | יסודה של ערמת הגבעונים בערמת שמעון ולוי | מדוע דנו את בני העיר למיתה? | אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל |...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פרשת הגבעונים

פרשת הגבעונים היא אחת הפרשיות המסעירות בחיי דוד...
הרב אליהו ידיד כ - 70 דק'
שיעור

(מצגת) מצוות הקריאה לשלום

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך...
הרב מנחם שחור
שיעור

פרשת הגבעונים

פרק ט | מה היחס שלנו לכנענים שנמצאים פה? מה הבסיס...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

פרשת הגבעונים - חלק ב

פרק ט | הרחבת סוגיית הגבעונים על ידי עיון בשמואל...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק ט

מערכת בני ציון כ-6 דק'
שיעור

ביאור ושננתם על ספר יהושע פרק ט'

ביאור פשוט עם הערות העמקה על פרק ט' | (א) וַיְהִי...
ושננתם
שיעור

מלחמת מלכי הדרום והגבעונים

פרק ט-י | כיצד עמי כנען התקבצו כולם להילחם ביהושע?...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

הגבעונים ונס העמדת השמש

פרקים ט-י | חז"ל אומרים שהחמה נעצרה בשביל שלושה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

תחבולת הגבעונים

פרק ט | היחס בין רמאותם של יושבי גבעון כלפי ישראל...
הרב אריק אוריאל
שיעור

כריתת ברית עם הגבעונים

פרק ט | כיצד הצליחו תושבי גבעון לרמות את יהושע וכל...
הרב אריק אוריאל
שיעור

"ויעשו גם המה בערמה" - מי עוד עשה בערמה?

פרק ט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹעַ כל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהות חטא עטיו של הנחש

פרק ט | הגבעונים מתחפשים ומרמים את ישראל וכורתים...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יהושע פרק ט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

עורמת הגבעונים- חלק א

פרק ט |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

עורמת הגבעונים- חלק ב

פרק ט |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

עורמת הגבעונים- חלק ג

פרק ט |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

השוואת הטוב והישר בעינך בין אזכורו בספר יהושע לאזכורו בספר ירמיה

פרק ט |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק ט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

התקבצות המלכים ועורמת הגבעונים

פרק ט' | ישראל לא נלחמים לבד | עם ישראל - תופעה...
הרב שמעון כהן
שיעור

ערמת הגבעונים כתיקון לערמת הנחש

פרק ט' | יסודה של ערמת הגבעונים בערמת שמעון ולוי |...
הרב שמעון כהן