זכריה פרק יב

"ביום ההוא יגדל המספד בירושלים"

פרק יב | נאמר בפרק יב: ט. "והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגוים הבאים על ירושלם. י. ושפכתי על בית דויד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר זכריה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

התחיה והזיכרון שמעורבבים יחדיו

פרק יב |
הרב אליעזר קשתיאל 28:45 דק'
שיעור

"ביום ההוא יגדל המספד בירושלים"

פרק יב | נאמר בפרק יב: ט. "והיה ביום ההוא אבקש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

זכריה פרק יב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

דניאל פרק יב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

נחמיה פרק יב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

נחמיה פרק יג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי