זכריה פרק ב

הגלות והגאולה במראה הארבע

פרק ב |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר זכריה

35:45 דק'

זכריה פרק ב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר זכריה

כ-10 דק'

דניאל פרק ב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר דניאל

כ-10 דק'

עזרא פרק ב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר עזרא

כ-10 דק'

נחמיה פרק ב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר נחמיה

כ-10 דק'

המנורה המאחדת

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | מעלת הדלקת הנרות ההפטרה עוסקת בחזון המנורה ונרותיה. האם יש להפטרה קשר למהלך כל...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

"ונלוו גויים רבים אל ה'"

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | בתחילת ספר זכריה רואה הנביא חזון ובו 'משלחת' של סוסים ממונה מאת ה' 'לסייר' ברחבי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הגלות והגאולה במראה הארבע

פרק ב |
הרב אליעזר קשתיאל 35:45 דק'
שיעור

זכריה פרק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

דניאל פרק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

עזרא פרק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

נחמיה פרק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

המנורה המאחדת

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | מעלת הדלקת הנרות ההפטרה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

"ונלוו גויים רבים אל ה'"

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | בתחילת ספר זכריה רואה...
הרב יואב אוריאל
קשר חי