זכריה פרק א

זכירת העבר כתיקון ההווה

פרק א פס' א-ו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר זכריה

מראות הנבואה - עבר או עתיד

פרק א פס' ז - סוף הפרק |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר זכריה

44:15 דק'

זכריה פרק א

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר זכריה

כ-10 דק'

דניאל פרק א

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר דניאל

כ-10 דק'

עזרא פרק א

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר עזרא

כ-10 דק'

נחמיה פרק א

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר נחמיה

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

זכירת העבר כתיקון ההווה

פרק א פס' א-ו |
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

מראות הנבואה - עבר או עתיד

פרק א פס' ז - סוף הפרק |
הרב אליעזר קשתיאל 44:15 דק'
שיעור

זכריה פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

דניאל פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

עזרא פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

נחמיה פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
קשר חי