הושע פרק יג

סיכום גדולת אפרים וחטאו

פרק יג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר הושע

43:55 דק'

עגלים ישקון

פרק יג | "עגלים ישקון" מי מנשק את העגלים ומתי? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר הושע

כ-35 דק'

הושע פרק יג

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

סיכום גדולת אפרים וחטאו

פרק יג |
הרב אליעזר קשתיאל 43:55 דק'
שיעור

עגלים ישקון

פרק יג | "עגלים ישקון" מי מנשק את העגלים ומתי? |
הרב אחיקם גץ כ-35 דק'
שיעור

הושע פרק יג

הרב יונדב זר כ-10 דק'