הושע פרק יא

הושע פרק יא

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

סוד הקיום הישראלי

הפטרת ויצא | הושע יא-יב | תכונת חיי יעקב בחלום בתחילת הפרשה, השם מבטיח את נצחיות זרע יעקב. כל הגוים עולים...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

רצון ה' להרים את עם ישראל למרות התרחקותם

פרק יא |
הרב אליעזר קשתיאל 38:55 דק'
שיעור

הושע פרק יא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

סוד הקיום הישראלי

הפטרת ויצא | הושע יא-יב | תכונת חיי יעקב בחלום...
הרב יוסף הורוביץ