הושע פרק י

חשבון הנפש של המלוכה בישראל

פרק י |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר הושע

41:25 דק'

ההתנגדות של עם ישראל לחזור בתשובה

פרק י |מה פריו של עם ישראל? ולאיזה פרי הם החליפו את פריים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר הושע

כ-35 דק'

הושע פרק י

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

חשבון הנפש של המלוכה בישראל

פרק י |
הרב אליעזר קשתיאל 41:25 דק'
שיעור

ההתנגדות של עם ישראל לחזור בתשובה

פרק י |מה פריו של עם ישראל? ולאיזה פרי הם החליפו...
הרב אחיקם גץ כ-35 דק'
שיעור

הושע פרק י

הרב יונדב זר כ-10 דק'