הושע פרק ח

עזיבת התורה

פרק ח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר הושע

42:05 דק'

?מה בין ישראל ליהודה

פרק ח | נושאי הפרק: ההבדלים בין ישראל ויהודה. מי עשה תשובה ומי לא? מהי סיבת הגלות? ומה הבטחון בעבודה זרה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר הושע

כ-35 דק'

הושע פרק ח

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עזיבת התורה

פרק ח |
הרב אליעזר קשתיאל 42:05 דק'
שיעור

?מה בין ישראל ליהודה

פרק ח | נושאי הפרק: ההבדלים בין ישראל ויהודה. מי...
הרב אחיקם גץ כ-35 דק'
שיעור

הושע פרק ח

הרב יונדב זר כ-10 דק'