הושע פרק ה

דין או פורענות

פרק ה | "כי לכם המשפט"-מה הכוונה, דין או פורענות? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר הושע

כ-35 דק'

ישראל בטח בה'

פרק ה | ישראל ניסו להישען על מלך אשור ולכרות עימו בריתות. בעקבות מעשים אלו הקב"ה לא עוזר להם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר הושע

כ-35 דק'

הושע פרק ה

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הייסורים והתרחקות השכינה המשיבים את העם בתשובה

פרק ה |
הרב אליעזר קשתיאל 39:15 דק'
שיעור

דין או פורענות

פרק ה | "כי לכם המשפט"-מה הכוונה, דין או פורענות?...
הרב אחיקם גץ כ-35 דק'
שיעור

ישראל בטח בה'

פרק ה | ישראל ניסו להישען על מלך אשור ולכרות עימו...
הרב אחיקם גץ כ-35 דק'
שיעור

הושע פרק ה

הרב יונדב זר כ-10 דק'