הושע פרק ד

תוכחה לעשרת השבטים

פרק ד | אין אמת, אין חסד, ואין יראת אלוקים- מה זה אומר שלושת הדברים הללו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר הושע

כ-35 דק'

הושע פרק ד

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תוכחה לעשרת השבטים

פרק ד | אין אמת, אין חסד, ואין יראת אלוקים- מה זה...
הרב אחיקם גץ כ-35 דק'
שיעור

הושע פרק ד

הרב יונדב זר כ-10 דק'