הושע פרק ג

באור משמעות הגלות

פרק ג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר הושע

42:15 דק'

המדבר והכרם

פרק ב-ג | מה מסמלים המדבר והכרם? גלות או גאולה? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר הושע

כ-35 דק'

הושע פרק ג

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'

בקשת ד', בקשת דוד ובקשת בית המקדש

פרק ג | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק ה): "אחר יָשֻבו בני ישראל, ובקשו את ד' אלקיהם ואת דויד מלכם, ופחדו אל ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר הושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

באור משמעות הגלות

פרק ג |
הרב אליעזר קשתיאל 42:15 דק'
שיעור

המדבר והכרם

פרק ב-ג | מה מסמלים המדבר והכרם? גלות או גאולה? |...
הרב אחיקם גץ כ-35 דק'
שיעור

הושע פרק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

בקשת ד', בקשת דוד ובקשת בית המקדש

פרק ג | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק ה): "אחר יָשֻבו...
הרב איתן שנדורפי