הושע פרק א

הקדמה להושע

פרק א | הושע הנביא הוא הנביא הראשון שהתנבא בתקופה שלו. באותה תקופה התנבאו ארבעה נביאים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר הושע

כ-35 דק'

הושע פרק א

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הצירים האפשריים לתקון באומה

פרק א |
הרב אליעזר קשתיאל 45:55 דק'
שיעור

הקדמה להושע

פרק א | הושע הנביא הוא הנביא הראשון שהתנבא בתקופה...
הרב אחיקם גץ כ-35 דק'
שיעור

הושע פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'