חנוכה

שלוש החנוכות של חודש כסליו

חנוכת בית המקדש אשר התרחשה בימי החשמונאים בכ"ה בכסלו – ידועה היא ומפורסמת. ידועה גם החנוכה הראשונה שאף זמנה...

נס השמן הדולק - מבניית המשכן ועד חנוכה

דליקת השמן באורח נס לא החלה בנס פח השמן. היא החלה בנס הקבוע של הנר המערבי במנורת המשכן והמקדש. בשיעור זה...

התשועות של חנוכה והשוואתם לשאר החגים

הקדמה חנוכה נראה כחג הכי פחות חשוב: הוא אינו נזכר בתנ"ך, אין לו מסכת במשנה, אפילו לא פרק במשנה, ואפילו לא...

חנוכה: התגלות אהבת ד' אלינו והתגלות אהבתנו את ד'

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות רבים בדברי חז"ל. אבל כאשר משוים את המקורות המפורסמים שעוסקים...

חנוכת המזבח - תכלית המלחמות

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות רבים בדברי חז"ל. אבל כאשר משוים את המקורות המפורסמים שעוסקים...

מדוע בחנוכה ופורים אומרים "על הניסים", ולא אומרים "יעלה ויבוא"?

הקדמה ידוע שבכל החגים שציוותה התורה, וכן בראש חדש אומרים "יעלה ויבא", ואילו בחנוכה ובפורים, שהם מדרבנן,...

בית חשמונאי ובית דוד

החשמונאים – מלכות שלא מבית דוד הרמב"ן בפירושו לפסוק: "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו" מפרש שזהו ציווי...

הולך ואור

חנוכה | סדר "מוסיף והולך" של נרות חנוכה מוליך אותנו בדרכו של האור הגנוז פנימה בכל יהודי, בתורה ובמקדש. נלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

וזה מעשה המנרה

חנוכה | מהו אורה העליון של מנורת המקדש שאפילו משה רבנו התקשה בעשייתה? נתבונן ביחס שבין האור והחום ובין החכמה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך

חנוכה | מהו עיקר מהותו של חג החנוכה? נתבונן כאן בייחודם של החשמונאים הכוהנים, גיבורי נס חנוכה, ובסוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

קומי אורי כי בא אורך

חנוכה | מפורסמת וידועה הקושיה על המנורה במשכן- "וכי לאורה הוא צריך"? מדוע עלינו להאיר לפני אורו של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

קבעו שיר ורננים

חנוכה | מה המשותף לגזירות שגזרה מלכות יון הרשעה על האומה היהודית? נתבונן בסדר הפנימי שבהן, ומתוכו ניטיב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות בראשונים ובאחרונים

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

נבואת חיזוק דרך משל המנורה לעתיד ולהווה

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר זכריה

33:05 דק'

הקדמה לתופעת ארבע המלכויות

מכל התנ"ך, רק בספר דניאל ניתן מקום לתופעה עקבית ומתמשכת של שלטון ארבע המלכויות על העולם. בשיעור זה נבאר כיצד...

46 דק'

לב הפרק - זכריה פרק ד

לחנוכה | בפרק שלנו, שהחלק הראשון שלו הוא סוף ההפטרה של חנוכה, זכריה הנביא רואה מנורה שעשויה כולה מזהב, עם...

מתוך סדרת השיעורים:
לב הפרק - מועדים

6:15 דק'

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר יהפוך למישור לזכריה הנביא היה חלק ראשי בבנין הבית השני....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | מנורה הדולקת מעצמה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | החידוש בחזון המנורה של זכריה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שלוש החנוכות של חודש כסליו

חנוכת בית המקדש אשר התרחשה בימי החשמונאים בכ"ה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נס השמן הדולק - מבניית המשכן ועד חנוכה

דליקת השמן באורח נס לא החלה בנס פח השמן. היא החלה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התשועות של חנוכה והשוואתם לשאר החגים

הקדמה חנוכה נראה כחג הכי פחות חשוב: הוא אינו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חנוכה: התגלות אהבת ד' אלינו והתגלות אהבתנו את ד'

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חנוכת המזבח - תכלית המלחמות

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע בחנוכה ופורים אומרים "על הניסים", ולא אומרים "יעלה ויבוא"?

הקדמה ידוע שבכל החגים שציוותה התורה, וכן בראש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בית חשמונאי ובית דוד

החשמונאים – מלכות שלא מבית דוד הרמב"ן בפירושו...
הרב יוסף שילר
שיעור

הולך ואור

חנוכה | סדר "מוסיף והולך" של נרות חנוכה מוליך...
הרב יהושע שפירא
שיעור

וזה מעשה המנרה

חנוכה | מהו אורה העליון של מנורת המקדש שאפילו משה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך

חנוכה | מהו עיקר מהותו של חג החנוכה? נתבונן כאן...
הרב יהושע שפירא
שיעור

קומי אורי כי בא אורך

חנוכה | מפורסמת וידועה הקושיה על המנורה במשכן-...
הרב יהושע שפירא
שיעור

קבעו שיר ורננים

חנוכה | מה המשותף לגזירות שגזרה מלכות יון הרשעה על...
הרב יהושע שפירא
שיעור

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נבואת חיזוק דרך משל המנורה לעתיד ולהווה

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |
הרב אליעזר קשתיאל 33:05 דק'
שיעור

הקדמה לתופעת ארבע המלכויות

מכל התנ"ך, רק בספר דניאל ניתן מקום לתופעה עקבית...
הרב יואב אוריאל 46 דק'
שיעור

לב הפרק - זכריה פרק ד

לחנוכה | בפרק שלנו, שהחלק הראשון שלו הוא סוף...
הרב עמנואל בן ארצי 6:15 דק'
שיעור

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד |...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד |...
הרב יואב אוריאל