חודש אלול וימי התשובה

תשובת אלול בבית המקדש השני

ההתעוררות לבניית ביהמ"ק השני בחודש אלול בספר חגי מתואר תהליך מיוחד של קרבת ה' אל ישראל, ושל תשובת ישראל אל...

סדר בסליחות

על פי המנהג הרווח, נפתחות הסליחות [של עדות אשכנז] במקבץ פסוקי שבח לקב"ה הלקוחים ברובם מספר תהלים. כהקדמה...

אורי וישעי

שבת שובה | נתבונן כאן בפרק "לדוד ה' אורי וישעי" שאנו אומרים יום-יום בימים הנוראים, וננסה לעמוד על עומק עבודת...

השיבנו ה' אליך ונשובה

שבת שובה | שבת תשובה היא היום הקדוש ביותר בעשרת ימי תשובה – אפילו יותר מיום הכיפורים. מה היא עבודת התשובה של...

קין - בעל תשובה

עד כמה אמתית היתה תשובתו של קין? כיצד השפיעה תשובה זו על מעשיו לאחר החטא?

כ - 70 דק'

"הלא אם תיטיב שאת" - פשט הפסוק והיסודות האמוניים הנלמדים ממנו

פרשת בראשית | הקדמה בתחילת פ"ד נאמר: א. "והאדם ידע את חוה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר: קניתי איש את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"שובו אלי"

חטא העגל הוא שורש החטאים כולם. מהו השורש של חטא העגל, וכיצד שבים ממנו ומתקנים אותו. | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

מצות הוידוי או מצות התשובה?

פרשת נשא | נאמר בפרשתנו: "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בד', ואשמה הנפש ההיא. והתודו את חטאתם אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

פרשת התשובה

פרשת ניצבים | מהי התשובה על פי התורה? מתוך בירור זה נלמד את דרכי התשובה בעבודת ה' שלנו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

60 דק'

התשובה ומקורות החטא

פרשת האזינו | בשירת האזינו מתברר מחדש מעמדה של התשובה שהופיעה בפרשת נצבים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

57 דק'

"בצר לך ומצאוך... ושבת עד ד' אלקיך"

פרשת ואתחנן | הקדמה קבעו לנו חז"ל במסכת מגילה (לא ע"ב) שבצום תשעה באב קוראים בתורה בפרשת ואתחנן, את פרשת "כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"כי המצוה הזאת... לא נפלאת היא ממך"

פרשת ניצבים | הקדמה בפרק ל עשרים פסוקים המחולקים לשלש פרשות: הפרשה הראשונה היא פרשת התשובה והגאולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

התורה והתשובה

פרשת ניצבים | הקדמה: דברי הרמב"ן במאמר הקודם הובאו דברי הרמב"ן על הפסוק "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

בכל קראנו אליו

פרשת ואתחנן | מהי עבודת התפילה? נמנה כאן מדרגות שונות בתפילה ונעמיק בעליונה והעיקרית שבהן. כיצד נוכל לעמוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

הנסתרת והנגלת

פרשת ניצבים-וילך | כיצד חטאו של אדם בודד משפיע על הכלל  וכיצד בכלל ניתן לקום ממציאות נפולה ולהיגאל?  נעמיק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

לברית הבט

פרשת ניצבים-וילך | בתפילת יום הכיפורים אנו מבקשים מהקב"ה "לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר"- שיתבונן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

בלב אחד

פרשת וילך, שבת שובה | מדוע דווקא המלך הוא שמשמיע את התורה במעמד הקהל ומהי מעלת הר המוריה על הר סיני? נתבונן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

תשובת מנשה

פרק כא | האם מנשה עשה תשובה שלימה? האם יש לו מקום בעולם הבא?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מראובן ועד נביא התשובה

פתיחה לספר הושע - נאמר בחז"ל שהושע הוא הראשון שפתח בתשובה. גם ראובן, שהושע הוא משבטו, פתח את שערי התשובה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר הושע

התשובה בספר יונה

למה מכל נבואות התשובה שיש בתנך נבחר ספר יונה להיקרא ביום כיפור? מה מלמדת התנהגותם של הגויים בספר יונה על...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר יונה

כ-40 דק'

"בקשו פני"

דרך גדולה של עבודת ה' כלולה במילים "לך אמר לבי בקשו פני" | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

עצרת תשובה ותפילה

פרק ט | התבוננות בתפילת הלויים אשר התפללו בעצרת התשובה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

כוחה של התשובה

הפטרת שבת תשובה | הושע יד | חטאי עם ישראל בספר הושע הושע הנביא הוא מן המוכיחים הקשים והחריפים ביותר כלפי עם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

יג מידות הרחמים

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
שיעור

תשובת אלול בבית המקדש השני

ההתעוררות לבניית ביהמ"ק השני בחודש אלול בספר חגי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סדר בסליחות

על פי המנהג הרווח, נפתחות הסליחות [של עדות אשכנז]...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אורי וישעי

שבת שובה | נתבונן כאן בפרק "לדוד ה' אורי וישעי"...
הרב יהושע שפירא
שיעור

השיבנו ה' אליך ונשובה

שבת שובה | שבת תשובה היא היום הקדוש ביותר בעשרת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

קין - בעל תשובה

עד כמה אמתית היתה תשובתו של קין? כיצד השפיעה תשובה...
הרבנית חגית אלרן (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

"הלא אם תיטיב שאת" - פשט הפסוק והיסודות האמוניים הנלמדים ממנו

פרשת בראשית | הקדמה בתחילת פ"ד נאמר: א. "והאדם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"שובו אלי"

חטא העגל הוא שורש החטאים כולם. מהו השורש של חטא...
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

מצות הוידוי או מצות התשובה?

פרשת נשא | נאמר בפרשתנו: "איש או אשה כי יעשו מכל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרשת התשובה

פרשת ניצבים | מהי התשובה על פי התורה? מתוך בירור...
הרב אוהד תירוש 60 דק'
שיעור

התשובה ומקורות החטא

פרשת האזינו | בשירת האזינו מתברר מחדש מעמדה של...
הרב אוהד תירוש 57 דק'
שיעור

"בצר לך ומצאוך... ושבת עד ד' אלקיך"

פרשת ואתחנן | הקדמה קבעו לנו חז"ל במסכת מגילה (לא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כי המצוה הזאת... לא נפלאת היא ממך"

פרשת ניצבים | הקדמה בפרק ל עשרים פסוקים המחולקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

התורה והתשובה

פרשת ניצבים | הקדמה: דברי הרמב"ן במאמר הקודם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בכל קראנו אליו

פרשת ואתחנן | מהי עבודת התפילה? נמנה כאן מדרגות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הנסתרת והנגלת

פרשת ניצבים-וילך | כיצד חטאו של אדם בודד משפיע על...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לברית הבט

פרשת ניצבים-וילך | בתפילת יום הכיפורים אנו מבקשים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בלב אחד

פרשת וילך, שבת שובה | מדוע דווקא המלך הוא שמשמיע...
הרב יהושע שפירא
שיעור

תשובת מנשה

פרק כא | האם מנשה עשה תשובה שלימה? האם יש לו מקום...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מראובן ועד נביא התשובה

פתיחה לספר הושע - נאמר בחז"ל שהושע הוא הראשון שפתח...
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

תשובה אמתית של האדם ותשובה לאומית

פרק יד |
הרב אליעזר קשתיאל 38:00 דק'
שיעור

התשובה בספר יונה

למה מכל נבואות התשובה שיש בתנך נבחר ספר יונה...
הרב אחיקם גץ כ-40 דק'
שיעור

"בקשו פני"

דרך גדולה של עבודת ה' כלולה במילים "לך אמר לבי...
הרבנית עידית שילה (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

עצרת תשובה ותפילה

פרק ט | התבוננות בתפילת הלויים אשר התפללו בעצרת...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

כוחה של התשובה

הפטרת שבת תשובה | הושע יד | חטאי עם ישראל בספר...
הרב יואב אוריאל