מזמור קי | לדוד מזמור נאום ה'

מלחמת אברהם היא מלחמת הצדק

מזמור קי |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר תהלים

30 דק'

מזמור קי

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מלחמת אברהם היא מלחמת הצדק

מזמור קי |
הרב אליעזר קשתיאל 30 דק'
שיעור

מזמור קי

הרב יונדב זר כ-10 דק'