מזמור כו | לדוד שפטני ה'

"ד' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך"

מזמור כו | הקדמה אחד הפסוקים המפורסמים ביותר הוא הפסוק הנאמר בפרקנו (כו, ח): "ד' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בקשת דוד מן הקב"ה להעמידו לדין מול הרשעים

מזמור כו |
הרב אחיקם גץ
שיעור

"ד' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך"

מזמור כו | הקדמה אחד הפסוקים המפורסמים ביותר הוא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

תהילים מזמור כו

הרב יונדב זר כ-10 דק'